mandag, juni 30, 2008

The Great Global Warming Swindle Swindle

Jeg postet for en tid siden denne videoen og i dag fant jeg ett noe kritisk intervju med produsenten av dokumentaren.

Part en


Part to her.

Det finnes visst en part null og part tre også, de får jeg legge til senere (grunnet mangel på bredde på bredbåndet mitt).

Read More...

Blue Stripe - The Life and Times of a Weyland-Yutani Cryotech

"Building Better Worlds." That's what it says in the ads, right? Mighty big of them, but maybe good old Weyland-Yutani should figure out how to build a better chow hall first.

The food here on Gateway is the worst I've pounded down since I bought that crate of Z-rations off a trader. Damned things turned out to be salvaged from a waste disposal derelict in the Outer Veil. They were deep-vac burned to mush and the writing was all in Korean or something, so for all I know I was eating dog biscuits. At least on Gateway we get watery brown gravy on top of our dog biscuits, but the Company has a long way to go to impress me.

Oh, yeah, sorry, the name is Washington, Roger Washington. Hope the cigar smoke doesn't bother you. I rarely light one up. Usually just suck on the things, cost of 'em being what it is and all. Oral fixation, I think they call it. I'm sure some headshrinker in Psych would say it means I want to screw my mother, God rest her soul.

Been with the Company going on, shit, almost 20 years now. Started out a ship hand running the old ICC trade routes around the Core Systems. Bulk shipping, a little contraband on the side. I spent three years aboard Costaguana, got promoted from a cargo hand running the powerloader all the way up to chief engineer. Then our ship got run down by some Commies not too far out from a supply drop at Tamburro Station.

Link

Read More...

søndag, juni 29, 2008

Godt sitat

Finding fresh song topics can sometimes be quite difficult.

Link

Read More...

Metal Søndag 29. juni


Accept - Accept
CBS, 1979

Accept er et av Tyskland viktigste band innfor både tradisjonell heavy metal og power metal. De gav ut mange klassikeralbum gjennom 80-tallet og derfor har jeg bestemt meg for å gjennomgå alle albumene deres i kronologisk rekkefølge. Det betyr at jeg må starte med dette albumet selv om det er langt ifra deres beste. Hadde jeg ikke bestemt meg for å gå kronologisk hadde jeg aldri skrevet om dette albumet.
Dette albumet mangler de ganske så brutale gitarangrepene som man finner på de senere albumene, og Udo Dirkschneider synger faktisk rent. Det sistnevnte er muligens det som er vanskeligst å svelge hvis man er Accept fan. Han er ikke noe spesielt flink og selv om man kan til en viss grad kjenne han igjen er det ikke den samme Udo følelsen i det hele. Men den rene vokalen har sin sjarm og det er noen solide partier her og der.
Og selv om musikken ikke har den tøffe energien som er på senere album er den egentlig ganske bra. Noen ganger er enkel heavy metal greit nok å høre på, og selv om det ikke er all verden første gang du hører på dette albumet, så blir det en god del bedre etter en del gjennomlytninger.
Faktisk er dette egentlig et veldig bra album hvis man er tålmodig, det er bare at det ikke er Accept slik man kjenner dem fra senere album.

Er du ikke kjent med Accept før er dette kanskje ikke den beste introduksjonen man få. Men i gjengjeld er dette bare to album unna klassikerne og det er et album som virkelig vokser på lytteren etter at man får hørt på det noen ganger.
Og er du en Accept fan som lurer på hvordan Accept pleide å høres ut anbefaler jeg deg å gi dette albumet mer enn en sjanse selv om det kan virke som en nedtur første gang du hører på det.

------------------------

Body Serpent er et grimt canadisk black metal band som har gitt ut en demo. Er du ute etter god gammeldags ondskap anbefaler jeg dere å sjekke ut deres Myspace.

Nå over til metal musikkvideoer.

Belphegor - Hell's Amabassador

X Japan - Sadistic Desire

U.D.O. - The Wrong Side Of Midnight

Read More...

fredag, juni 27, 2008

Kan aper snakke?

Read More...

torsdag, juni 26, 2008

Opening Statement

I remember a particular Superboy comic book in which the Boy of Steel somehow discovers that in the future, he is thought to be as mythical as Peter Pan and Santa Claus. Indignant at this turn of events, he flies at faster than light speed and enters the future to set the record straight. He does a few super-deeds and vindicates himself, then comes home. So Superboy winds up having the last laugh -- or does he?

Of course, it is only fiction! The people in the future were quite right! Superboy is just as mythical as Santa Claus and Peter Pan.

This seems to me a close parallel to the efforts of Christian apologists to vindicate as sober history the story of a supernatural savior who was born of a virgin, healed the sick, raised the dead, changed water into wine, walked on water, rose from the grave and ascended bodily into the sky.

I used to think, when I myself was a Christian apologist, a defender of the evangelical faith, that I had done a pretty respectable job of vindicating that story as history. I brought to bear a variety of arguments I now recognize to be fallacious, such as the supposed closeness of the gospels to the events they record, their ostensible use of eyewitness testimony, etc. Now, in retrospect, I judge that my efforts were about as effective in the end as Superboy's! When all is said and done, he remains a fiction.

One caveat: I intend to set forth, briefly, some reasons for the views I now hold. I do not expect that the mere fact that I was once an evangelical apologist and now see things differently should itself count as evidence that I must be right. That would be the genetic fallacy. It would be just as erroneous to think that John Rankin must be right in having embraced evangelical Christianity since he had once been an agnostic Unitarian and repudiated it for the Christian faith. In both cases, what matters is the reasons for the change of mind, not merely the fact of it.

Having got that straight, let me say that I think there are four senses in which Jesus Christ may be said to be a "fiction."

Link

Read More...

Blond, white schoolboy is al-Qa'eda extremist, say police

A schoolboy aged 12 has been identified as an al-Qaeda inspired extremist after sending beheading videos to his classmates, police have disclosed.

Link

Hysteri er alltid gøy.

Read More...

tirsdag, juni 24, 2008

David Attenborough – „First contact with a Tribe“Jeg poster denne på nytt siden den er relevant i forhold til denne saken.

Read More...

Ubestemt


Noen ganger tenker jeg på han som kom opp med ideen om å lage en tannpirker hvor man bare kan bruke den ene enden.

Geni eller idiot? Jeg kan bare ikke bestemme meg.

Read More...

Magic & Mystery Tour - Teller Speaks in Egypt

Read More...

Darth Vader being a smartass

Read More...

mandag, juni 23, 2008

Skepticism for dummies

”Mor Nille er en sten” - ugyldige argumenter, feilslutninger og tankefeil

Evnen til å evaluere argumenter og identifisere logiske brister er en viktig del av enhver skeptikers verktøykasse. Følgende artikkel tar for seg noen vanlige tankefeil som alle burde lære å kjenne igjen, ikke minst for å unngå dem i vår egen argumentasjon.

Cum hoc ergo propter hoc
Denne vanlige feilslutningen konkluderer at A forårsaker B fordi A opptrer i korrelasjon med B, for eksempel:
  • Personer som ser mye på voldelige filmer, er overrepresentert på kriminalstatistikken, ergo voldsfilmer gjør folk mer aggressive.
  • Land og stater med høyt konsum av melkeprodukter har høyere forekomst av kreft, ergo melk er kreftfremkallende (eksempel fra virkelighetens USA på 30-tallet).
En simpel korrelasjon mellom A og B trenger ikke nødvendigvis å bety at A forårsaker B. En annen mulighet er at B tvert imot forårsaker A. Kanskje aggressive personer simpelthen er mer tiltrukket av voldsfilmer enn andre. En tredje mulighet er at både A og B har en felles årsak C. I eksempel nr. 2 viste det seg at melkekonsumet var høyest i relativt velstående samfunn. Korrelasjonen skyldtes at folk simpelthen levde lenger i de rikeste delene av verden, og risikoen for kreft øker betraktelig med alderen. Gitt hvor mange parallelle utviklinger og trender som pågår rundt oss til enhver tid, er det heller ikke til å unngå at noen av dem kommer til å oppvise en tilsynelatende korrelasjon ved en ren tilfeldighet.

Post hoc ergo propter hoc
Dette er egentlig bare nok en variant av cum hoc. Argumentet sier at hendelse A forårsaket hendelse B fordi A skjedde før B, for eksempel:
Jeg ba for min syke svigermor og hun ble frisk, ergo bønn virker.
At en hendelse følger en annen i tid, betyr ikke nødvendigvis at den første hendelsen forårsaket den andre. Begge hendelsene kan ha en felles årsak eller inntreffe uavhengig av hverandre. En milliard mennesker ber sine respektive guder om en milliard ulike ting hver dag. Gitt antallet bønner, er det ikke til å unngå at noen av dem går i oppfyllelse ved en ren tilfeldighet, spesielt ikke hvis man ber om hendelser som har stor sannsynlighet for å inntreffe uansett. Her er det for øvrig et betydelig potensial for selvbedrag ved å unnlate å telle de gangene man ba uten at pasienten ble frisk eller de gangene pasienten ble frisk uten at man ba om det.

Falsk dikotomi
Også kalt falsk dilemma. Argumentet forsøker å tvinge oss til å velge mellom kun to alternativer, A og B, der det i virkeligheten er mulig å tenke seg alternativene C, D, E etc. For eksempel ynder kreasjonistene å snakke om hvor absurd det er å anta at den svimlende kompleksiteten og mangfoldet vi observerer innen biologien kunne oppstå som følge av tilfeldigheter alene og konkludere at det bare kan skyldes guddommelig design, som om dette var de eneste alternativene. Kreasjonistene ser her med fullt overlegg bort fra den ikke-tilfeldige rollen det naturlige utvalg spiller i evolusjonsprosessen. Naturlig utvalg er antitesen til både tilfeldigheter og design. Nok et eksempel er å argumentere for at forskerne ikke vet noe fordi de ikke vet alt. Dette er aldri noe annet eller mer enn en unnskyldning for å ignorere alt som heter logikk og bevis og overlate svaret til blind, ubegrunnet tro.

Falsk kontinuum
Denne kan til dels oppfattes som det motsatte av, og til dels som et spesialtilfelle* av falsk dikotomi (Se forrige punkt). Argumentet sier at det ikke eksisterer noen relevant forskjell mellom to ytterpunkter X og Y fordi både X og Y hører med til et større kontinuum. For eksempel hender det kulturrelativister argumenterer for at vitenskapen ikke skiller seg vesentlig fra religiøs tro fordi det uansett ikke finnes noen absolutt sikker viten; kun et sammenhengende spekter av mer eller mindre velbegrunnede antakelser med ulike grader av sikkerhet. Poenget som er underforstått, er selvsagt at "Min ubegrunnede tro er derfor ikke noe mindre 'riktig' enn all verdens forskningsresultater". Men gradsforskjeller er også forskjeller, og det samme gjelder like fullt selv om de ikke alltid lar seg kvantifisere. Selv om det ikke er mulig å sette noe nøyaktig tall på hvor få hårstrå en mann må ha på hodet for å kvalifisere som "skallet", så følger det ikke på noen måte at Slash er et like godt eksempel på en skallet person som Telly Savalas.
* Argumentet bygger til syvende og sist på det premiss at forskjeller enten må være absolutte eller ikke ekte forskjeller i det hele tatt.

Argumentum ad ignorantiam
Også kjent som appell til uvitenhet. Vi møter på denne feilslutningen hver gang noen argumenterer for at en påstand er (u)sann fordi vi ikke vet noe annet, for eksempel:
  • Du kan ikke motbevise Guds eksistens, ergo Gud eksisterer.
  • Vitenskapen kan ikke forklare X, ergo Gud er forklaringen på X.
Ingen konklusjon kan underbygges av en mangel på informasjon. Manglende bevis mot en påstand er ikke bevis for samme påstand. Som i retten ligger bevisbyrden hos dem som har fremsatt påstanden. Det er ikke opp til resten av oss å motbevise den. Selv om det finnes ubesvarte spørsmål innen vitenskapen, så følger det ikke at religiøse svar er sanne. Det blir ikke guder av mangel på annen viten. Om vitenskapen enda ikke kan svare på alt, så betyr det simpelthen at svaret foreløpig er ukjent, ikke at vi må ta til takke med et uvitenskaplig svar.

Argumentum ad verecundiam
Også kjent som appell til autoritet. Argumentet sier at en oppfatning er riktig fordi den deles av personer som nyter høy anseelse og tillit, for eksempel:
Newton trodde på Gud. Innbiller du deg at du er smartere enn Newton?
Selv om det ofte er på sin plass å lytte til eksperter, må argumentene vurderes i kraft av sin egen styrke og ikke hvem som har fremsatt dem. Feilslutningen er spesielt graverende når noen tillegges autoritet på grunn av noe annet enn relevant ekspertise (kjendisstatus etc.) eller dersom hans eller hennes syn avviker radikalt fra den vitenskaplige konsensus innen det aktuelle fagfeltet. Selv genier er kun mennesker med sine biaser og ideologiske "blindsoner" som alle andre. At det finnes troende forskere, sier ingenting om Guds eksistens ettersom troen uansett ikke bygger på noen vitenskaplig oppdagelse de har gjort.

Argumentum ad populum
Også kalt appell til popularitet. Argumentet koker ned til at en oppfatning er riktig fordi den har stor populær oppslutning, for eksempel:
Mennesker har til alle tider og overalt i verden trodd på en eller annen form for "gud(er)", og de kan vel ikke alle ta feil?
Dessverre kan ikke faktaspørsmål avgjøres ved folkeavstemning. Vitenskapen er ingen popularitetskonkurranse. Det geosentriske verdensbildet var ikke noe mer riktig før Copernicus’ tid selv om så godt som alle trodde det. Siden ingen av verdens mange gjensidig ekskluderende religioner har oppslutning fra noe mer enn et mindretall blant verdens befolkning, kommer vi ikke utenom den konklusjon at flertallet nødvendigvis må ta feil.

Argumentum ad antiquitatem
Også kalt appell til tradisjon. Argumentet sier at en ide er rett fordi den har lange tradisjoner eller bygger på "gammel visdom". Logikken som ofte er underforstått, er at en ide må være riktig siden den har overlevd i århundrer. Men en påstand blir verken riktigere eller mer sannsynlig for hvert år som er gått siden den ble fremsatt. Det blir ikke noe mer grunn til å tro noe i dag bare fordi vi trodde det i går. Så godt som samtlige forsøk på å forstå virkeligheten før det 16. eller 17. århundre er i dag kun av historisk interesse. Ikke fordi folk var noe dummere før i tiden, men fordi moderne vitenskaplige metoder enda ikke var oppfunnet.

Argumentum ad hominem/poisoning the well
Det motsatte av appell til autoritet. I denne kategorien havner alle forsøk på å ugyldiggjøre motpartens argumenter ved å fokusere på (reelle eller oppdiktede) negative sider ved motparten som person. Vanlige eksempler er å så tvil om motpartens motiver, kvalifikasjoner, habilitet, intelligens etc. Også her må argumentene vurderes i kraft av sin egen styrke og ikke hvem som har fremsatt dem. Den beslektede hersketeknikken poisoning the well ("forgifte brønnen") forsøker å gjøre publikum emosjonelt forutinntatte mot det motparten har å si ved å spille på negativt ladede ord eller assosiasjoner. Standardeksempelet er å forsøke å finne en eller annen fellesnevner mellom motpartens syn og Hitler eller nazismen. Å ty til personkarakteristikker eller sammenlikne annerledes tenkende med nazister er som regel et tegn på at man er tom for argumenter og følgelig har tapt debatten.

Arumentum ad consequentiam
Også kjent som appell til konsekvenser. Argumentet sier at en påstand må være (u)sann fordi dens riktighet ville medføre (u)ønskede konsekvenser, for eksempel:
  • Gud må eksistere, for ellers har ikke livet noen mening.
  • Hvis vi godtok det darwinistiske verdensbildet med sitt fokus på kampen for tilværelsen og "survival of the fittest", ville det legitimere vold, undertrykking og den sterkestes rett, ergo Darwin tok feil.
Ingenting blir sant av at vi oppfatter det som ønskelig. Argumentet koker derfor ned til lite annet enn ønsketenkning. Som regel er det også mye å utsette på premissene i et slikt argument. Livet har verken mer eller mindre "mening" enn vi selv velger å tillegge det. Hvis ikke det er meningsfullt nok, kan vi like gjerne spørre hva som skal være meningen med Guds liv. Premisset om at evolusjonslæren legitimerer noe som helst forveksler deskriptive og normative utsagn. Evolusjonslæren er en verdinøytral forklaring på hvordan arter endrer seg over tid, ikke en etisk norm for hvordan mennesker bør leve.

Å angripe stråmenn
Denne intellektuelt uredelige argumentasjonsformen kan sammenliknes med å fylle en uniform med strå (derav navnet) og slå ned denne harmløse liksom-motstanderen for deretter å utrope seg selv til seierherre. Argumentet angriper en forvrengt parodi på motpartens syn i stedet for det han eller hun faktisk tror eller mener. I denne kategorien havner ethvert forsøk på å sette likhetstegn mellom evolusjon og tilfeldigheter. Det samme gjelder andre parodier på evolusjonslæren fra kreasjonisthold, som at en ape på et eller annet tidspunkt fødte et menneskebarn eller at det en gang må ha levd en "crocoduck" (halvt krokodille og halvt and). Motpartens syn forblir uberørt av kritikken siden den overhode ikke adresserer det han eller hun egentlig står for.

Sirkulær logikk/tautologi
Et sirkulært argument kjennetegnes ved at argumentet i utgangpunktet forutsetter det man skulle forsøke å vise. Det kan sammenliknes med å løfte seg selv opp etter håret som i historien om Baron von Münchhausen. For eksempel: Hvordan vet de troende at Gud eksisterer? Fordi det står i Bibelen. Men hvordan vet de at Bibelen er sann? Fordi den er ”Guds ord”. Vi er dermed tilbake der vi startet. Det hjelper lite å vise at X følger logisk av X hvis spørsmålet nettopp var hvorvidt X er sann i utgangspunktet. En tautologi er et utsagn der ordene er definert på en slik måte at utsagnet automatisk blir sant, for eksempel ”Alle sirkler er runde”. Hvis man definerer ”Gud” som "alt som eksisterer", så følger det trivielt at noe kalt "Gud" eksisterer, men fremdeles er man like langt ifra å vise at dette "noe" også inkluderer det de fleste religiøse forbinder med "Gud".

Ad hoc-hypoteser/Special pleading
I denne kategorien er det snakk om lite annet enn unnskyldninger for å ignorere hvor logikk og empiri synes å peke. Når noen introduserer nye antakelser uten noen uavhengig begrunnelse for å redde en annen antakelse, snakker vi om en ad-hoc-hypotese. Standardeksempelet er forsøk på å bortforklare hvorfor såkalt "paranormale" evner aldri synes å virke i nærvær av skeptikere (eller under en forsvarlig kontrollert test) ved å skylde på "negative vibrasjoner" etc. En relatert immuniseringsstrategi er det som på engelsk kalles special pleading. Her er det snakk om å dikte opp en eller annen arbitrær grunn til at vår egen favoritthypotese er unntatt fra ellers aksepterte premisser. For eksempel bygger designargumentet i utgangspunktet på det premiss at noe så spektakulært usannsynlig som liv, intelligens og bevissthet trenger en helt spesiell forklaring og konkluderer at denne forklaringen bare kan være guddommelig design. De som fremsetter argumentet, er tvunget til omfattende "Tommyball" når de skal begrunne hvorfor det ikke er noe problem å postulere at en Gud med alle de samme usannsynlige egenskapene de skulle forklare tilfeldigvis bare var der i utgangspunktet.

Galileo-argumentet
Denne klassikeren består i å sammenlikne seg selv med Galileo Galilei eller andre ensomme genier som ble forfulgt eller latterliggjort i sin samtid, men har fått oppreisning av ettertiden. Det underforståtte poenget er selvsagt: "Fremtiden vil vise at jeg også hadde rett". Det er mulig alle store sannheter begynner som kjetteri, men det betyr ikke at alt som begynner som kjetteri mot den rådende konsensus er en stor sannhet. For hver Galileo som fikk rett, var det langt flere som tok 100 % feil. Galileos syn tvang seg frem fordi det var støttet av overveldende mengder bevis. Det samme kan ikke sies om noe som for eksempel religiøse apologeter har å komme med. Forkastelsen av det geosentriske verdensbildet var en triumf for logikk og vitenskap over religiøse dogmer. Det er ingenting ved dette som tilsier at religiøse dogmer vil triumfere over logikk og vitenskap.

Den naturalistiske feilslutning
Den naturalistiske feilslutning sier at X er (u)sunt, (u)trygt eller (u)moralsk fordi X er (u)naturlig. For eksempel bygger kvakksalvere mye av sin markedsføring på å fremstå som et "naturlig alternativ" til mer konvensjonelle behandlingsformer som "forgifter" kroppen med "kunstige kjemikalier" fulle av ukjente bivirkninger. Men naturen har ingen interesse av hva som er sunt for oss. Malaria, hvit fluesopp og skadelig ultrafiolett stråling fra solen er også naturlige. Praktisk talt alt som har noen effekt i det hele tatt (i motsetning til for eksempel homøopati som kun er vann eller sukkerpiller med ingenting i), har bivirkninger, men det gjelder like mye for naturlige som for syntetiske stoffer (For øvrig finnes det ikke noe slikt som ikke-kjemiske stoffer). Hvis omfattende testing viser at fordelene ved en behandling oppveier risikoen, er det den eneste garanti vi noensinne vil få, og uten å ha vært gjennom slik testing hjelper det heller ikke om produktet er aldri så "naturlig".

Appell til følelser
I denne kategorien havner alle forsøk på å overtale oss til å akseptere eller forkaste en konklusjon med "hjertet" i stedet for hodet. Vi har alle sett TV-reportasjer der kjærlige og omsorgsfulle foreldre står frem og forteller tåredryppende historier om hvordan vaksiner eller elektromagnetisk stråling ødela sønnens eller datterens liv og skildrer sin ensomme kamp for å bli trodd av det vitenskaplige miljøet som nekter å ta barnas lidelser på alvor. Men selv om foreldrene (for ikke å si barna) nyter aldri så sterk sympati, så følger det ikke automatisk at de også har rett i sine teorier om hva som forårsaket problemet. Kvakksalvere på sin side spiller flittig på en ideologisk motivert frykt for vitenskaplig medisin og den onde legemiddelindustrien ("Big Pharma") som kun er interessert i å holde oss syke for å kunne fortsette å selge sine tvilsomme "kjemikalier" (se forrige punkt). Men selv om legemiddelindustrien har sine mørke sider som enhver annen bransje, så følger det ikke logisk at sukkerpiller uten aktivt innhold faktisk virker. Kreasjonister er virtuoser til å spille på vår sans for demokrati og redelig spill: Alt de ber om er at folk skal få høre "hele sannheten" om evolusjonslæren og "ikke bare de argumentene som støtter den". Det høres så rimelig ut helt til man innser at ingen av kreasjonistenes argumenter representerer noen "del av sannheten" eller noen "side av saken" i det hele tatt (Se neste punkt).

Falsk balanse
Med falsk balanse menes tendensen i mediene til å behandle fabrikkerte kontroverser som en jevnbyrdig kamp mellom to mer eller mindre likeverdige motstandere, selv når all vitenskapen befinner seg på den ene siden. Massemedia har altfor ofte gjort seg skyldige i å tilskrive enhver absurditet - uansett hvor dårlig begrunnet - like mye troverdighet som all verdens forskning under påskudd av å skulle gi en "balansert" fremstilling og presentere "begge sider av saken". Et nøytralt eller "agnostisk" standpunkt er ikke alltid det mest "objektive" eller "nyanserte". Det kan sammenliknes med å dømme uavgjort etter en fotballkamp som endte 10-0. Bare fordi det finnes høyrøstede pressgrupper som motsetter seg vitenskapens konklusjoner av ideologiske grunner (vaksinemotstandere, kreasjonister etc.), så følger det ikke at de representerer noen "side av saken" fra et vitenskaplig synspunkt, og langt mindre noen likeverdig motpart til den vitenskaplige konsensus.

Reductio ad absurdum
Betegnelsen reductio ad absurdum står opprinnelig for en meget nyttig og utmerket gyldig slutningsform (Påstand A fører logisk til selvmotsigelsen B og ikke B, ergo A er usann), men brukes også som navn på en populær feilslutning. Argumentet setter som premiss at påstandene A og B er analoge (når det finnes relevante forskjeller mellom A og B) og konkluderer at det derfor er inkonsistent å akseptere A uten samtidig å akseptere B, for eksempel:
De som avviser Guds eksistens bare fordi de ikke har sett han, burde heller ikke tro på atomer. Ingen har sett dem heller.
I hvert fall ingen jeg vet om har noensinne hevdet at alt som eksisterer kan observeres med det blotte øye. Mye kan vi også slutte oss til ved å studere dets effekter på noe annet som vi kan observere, enten det er med egne øyne eller ved hjelp av instrumenter. Konklusjonen er fremdeles forankret i noe som er observert og etterprøvbart. Ingenting hindrer oss i å utlede forutsigelser om hva som burde la seg observere dersom atomer, sorte hull etc. eksisterte og teste disse forutsigelsene mot det vi faktisk finner i naturen. Nettopp slik hypotesetesting utgjør selve essensen i all vitenskap.

Hastig generalisering
Navnet skulle være nokså selvforklarende. I denne kategorien havner alle forsøk på å begrunne en sterk generell konklusjon ut fra ett enkelt tilfelle eller i det minste grovt urepresentative data, for eksempel:
  • De som hevder røyking er skadelig, har ikke peiling. Min bestefar røyket 40 sigaretter om dagen og levde til 110.
  • Global oppvarming er oppspinn. Været ute er jo dårligere enn noensinne.
I en hyperkomplisert og kaotisk virkelighet er vi sjelden velsignet med et 100 % rent ”signal” (det vi er ute etter å teste) uten noen form for ”bakgrunnsstøy” (alt annet som kan tenkes å påvirke resultatene). Den som leter etter ”anomalier”, vil derfor aldri ha problemer med å finne dem. Hvis målet er å komme nærmere sannheten, må vi se på hvor hovedtyngden av data peker og ikke bare plukke og velge data som støtter vår egen favoritthypotese. Enkelte unntak kan ikke bortforklare en overveldende statistisk trend i motsatt retning.

Read More...

søndag, juni 22, 2008

Notes From A ZOG Youth Rally

I was on one of the most contested pieces of land on Earth, but it was ok because I was in an air-conditioned bus and the guy next to me was holding a rifle.

It was an eleven day tour of Israel, and I hadn't even paid for it. An organization called Birthright Israel sends young Jews on guided tours for free. For eleven days, I hiked, biked, rafted, and rode around in the bus. Sometimes I saw a Palestinian territory through the tinted bus window.

But of course, there was a catch. In exchange for the free trip, we were being taken to something called a Mega Event, which would be a huge Zionist rally on an IDF base near Tel Aviv, attended by the Prime Minister of Israel and thousands of young American Jews. It promised to be the most entertaining and flashy propaganda I had ever been forced to watch.

Link

Read More...

Metal Søndag 22. juni


Terrorizer - World Downfall
Earache Records, 1989

Når man snakker om amerikansk grindcore kommer man ikke unna å snakke om Terrorizer. På en tid da grindcore hovedsakelig besto av enkle riff som ble spilt fort i to minutter i strekk av talentløse amatører var Terrorizer unike. De besto av profesjonelle musikere med virkelig talent og lagde virkelige låter med solide riffstrukturer som var langt mer komplekse enn det som var av grind på den tiden. Alle av dem hadde erfaring fra andre kjente grind og death metal band, så man kan si at Terrorizer er en supergruppe.
Riffene på dette albumet er definisjonen på tøft, hardt og raskt og har de beste elementene av grindcore, thrash og tidlig death metal i seg.
En av de tingene som gjør dette albumet til en av de store klassikerne innfor grindcore og tidlig ekstrem metal er produksjonen. Jeg er ingen ekspert på sånt, men gitar, bass, trommer og vokal ligger akkurat høyt nok forhold til hverandre. Man kan høre alle instrumentene godt nok uten at noen drukner i de andre.
Vokalen til Oscar Garcia ligger et sted mellom tradisjonell hardcore vokal og tidlig death metal vokal og er som skapt for grind. Gitarriffene til Jesse Pintado er tøffere enn de tøffeste og bassen til David Vincent har en perfekt råskap. Trommespillet til Pete Sandoval gjør absolutt jobben og selv om det finnes bedre trommespillere der ute er det absolutt ingenting å klage på.

Bedre kombinasjon av grindcore og tidlig death metal skal du lete lenge etter. Dette er absolutt et av sjangerens beste album og jo mer du hører på det jo mer innser du det.

----------------------------------

Tyrants er et black metal band fra Italia som har gitt ut to demoer. Hvis du har lyst til å høre god melodiøs black metal anbefaler jeg deg å sjekke ut deres Myspace.

Nå over til metal musikkvideoer.

Opeth - Master's Apprentice

Marduk - Throne Of Rats

Stonegard - Hunter

Read More...

Suspended: No Astrology Allowed trailerHelt forferdelig at astrologi kan bli så undertrykt.

Read More...

lørdag, juni 21, 2008

Boy 'skinned and eaten' by his cannibal cult family after being held captive in a cellar

An eight year-old boy was skinned and his flesh fed to cannibal relatives after his mother kept him locked in a cellar, a court has heard.

Evil Klara Mauerova - a member of a sinister religious cult - wept in court as she admitted torturing her son Ondrej and his ten year-old brother Jakub.

The court also heard allegations that relatives had partially skinned eight-year-old Ondrej and then eaten the raw human flesh.

The two boys told how their mother and relatives had stubbed cigarettes out on their bare skin, whipped them with belts and tried to drown them.

Link

Read More...

Autopsy: Easy treatment for teen who died in failed 'faith healing'

A 16-year-old member of a faith healing church died of uremic heart failure caused by a stricture in his urinary tract, according to autopsy results.

The urinary tract condition could have been fixed with a catheter, said Dr. Cliff Nelson, the state Medical Examiner. The outpatient procedure is routine.

Instead, 16-year-old Neal Beagley's urinary tract became inflamed and closed off. He was unable to urinate, which made his bladder and kidneys stop functioning, the autopsy showed. Toxins backed up into his blood stream.

Link

Read More...

fredag, juni 20, 2008

Read More...

Water Ice Found on Mars

This just in from the Mars Phoenix Lander's Twitter at 5:15 p.m.: "Are you ready to celebrate? Well, get ready: We have ICE!!!!! Yes, ICE, *WATER ICE* on Mars! w00t!!! Best day ever!!" It was just two days ago that media outlets were reporting that there were no signs of water yet.

Link

Nå venter jeg bare på nye spennende arter til å ha i akvariet.

Read More...

onsdag, juni 18, 2008

The Amazing Johnathan

Read More...

Jeg gir 100.000 om noen kan bevise at homeopati virker

Den britiske medisinprofessoren Edzard Ernst vil at homeopater skal komme med håndfaste bevis for at behandlingen deres virker, eller holde munn.

Link

Read More...

mandag, juni 16, 2008

System Of A Down - Toxicity

Hvordan de klarte å kuppe Mullah Krekar som vokalist er helt ufattelig.

Read More...

søndag, juni 15, 2008

Metal Søndag 15. juni


Bruce Dickinson - The Chemical Wedding
Air Raid Records, 1998

Bruce Dickinson er mest kjent som vokalist for Iron Maiden, men det er ikke akkurat noen hemmelighet at han har en solokarriere. Han startet med soloalbumene i 1990 og de for det meste kjedelig og ikke noe spesielt bra hard rock. Utover 90-tallet kom han på at han var heavy metal vokalist og begynte å gi ut gode metal album i stedet, og et av de albumene var The Chemical Wedding.
Musikken er et sted mellom sakte til midttempo heavy metal med en veldig tung produksjon. Det hele har en veldig moderne følelse over seg samtidig som at det er ingen tvil at det er god gammeldags stemningsfylt heavy metal. Og når jeg sier stemningsfylt så mener jeg at dette er et album som er garantert til å gi deg gåsehud med en gang du begynner å virkelig sette deg inn i musikken. Hvert eneste gitar og bass riff og hvert eneste trommeslag treffer deg rett i sjelen.
Så er det selvsagt vokalen. Med tanke på at så godt som alle som gidder å lese dette har hørt på Iron Maiden og vet hvordan Bruce Dickinson høres ut er det ikke noe poeng å beskrive noe som helst. Som dere sikkert forstår er vokalen hans absolutt en god grunn til å kjøpe dette albumet. Om du ikke er en så stor fan av vokalen hans burde de gode riffene være god nok grunn.

De blytunge riffene og den blytunge produksjonen sammen med middtempo riffene gjør at dette er en ganske så annerledes musikkopplevelse enn det man forventer fra Iron Maiden. Dette gjør at The Chemical Wedding kan være vanskelig å sette seg inn i på første gjennomlytting, og med tanke på at det hele varer nesten en hel time kan det bli kjedelig. Men når man virkelig setter seg inn i dette albumet så kjenner man det gjennom hele kroppen.
Dette er absolutt en av 90-tallets store metal klassikere. Det er et stemningsfylt album som kanskje passer best å høre på om høsten, men nå som jeg hører på det mens jeg skriver kjenner jeg at høsten har kommet tidlig i år.

-------------------------------------

Born of Witch er et amerikansk black metal prosjekt. Det er blitt gitt ut en demo og du kan høre den på bandets Myspace.

Nå over til metal musikkvideoer.

Black Sabbath - Danger Zone
Takk Voggis for denne videoen.

Catamenia - Kuolon Tanssi
Fan video.

Slauter Xstroyes - Winter Kill
Enda en fan video.

Read More...

lørdag, juni 14, 2008

Skepticism for dummies

Del 1. Hvordan vi lurer oss selv

Følgende er ment å være den første i en serie av lengre blogger om ting man trenger å vite for å utvikle en genuin sans for kritisk tenkning. En helt essensiell del av denne kunnskapen er hvordan våre egne psykiske predisposisjoner virker imot oss og gjør oss sårbare for selvbedrag. Verdens mest kjente skeptiker James Randi har ofte sagt at hans bakgrunn som profesjonell tryllekunstner har lært han to ting: hvordan folk kan bli lurt, og fremfor alt hvordan de lurer seg selv. Og sistnevnte er så avgjort det viktigste. Vi kan neppe lære å kvitte oss helt med disse tendensene. Til det er de en altfor integrert del av hjernens virkemåte. Men når vi vet at vi har dem, kan vi gjøre en hel del for å komme dem i forkjøpet, og forhåpentligvis hindre dem i å lede oss alt for mye på villspor. Den vitenskaplige metode er på mange måter et produkt av alt erfaringen har lært oss om hvordan vi unngår å lure oss selv.

Statistisk sannsynlighet vs. intuisjon

Statistikk og sannsynlighetsregning er ikke noe som det faller naturlig for oss å være gode i. Selvsagt kan vi lære å beherske dette også, men i så fall må vi gå frem på den tungvinte måten og studere statistisk metode. Hvis vi bare forsøker å gi vårt beste estimat ut fra hva som intuitivt virker "rimelig å anta", er sannsynligheten stor for at svaret ikke bare er feil, men astronomisk feil. Spesielt har vi altfor lett for å avskrive muligheten for at pussige sammentreff kan skyldes tilfeldigheter fordi vi systematisk undervurderer hvor mange situasjoner som kunne ført til et liknende utfall. Selv en milliontedels sjanse er nok dersom man får en million sjanser.

Mønstergjenkjenning

Noe av det menneskehjernen gjør best er å kjenne igjen mønstre, se sammenhenger eller finne mening - selv ut fra ekstremt mangelfulle og defekte data*. Problemet er bare at den gjør det altfor godt, derfor finner vi ofte mønstre, sammenhenger eller mening, selv der det objektivt sett ikke er noe annet enn tilfeldig kaos. Dette er forklaringen på fenomener som pareidolia, dvs. vår naturlige tendens til å se (eller høre**) kjente mønstre i tilfeldige støydata: Vi ser ansikter i skyer, jomfru Maria på et stykke toast***, ansikter på Mars**** etc. Gitt hvor mange slike data vi eksponeres for i hverdagen ville det vært alle miraklers mor dersom ingen av dem bar noen tilfeldig likhet med kjente fenomener. Et relatert fenomen er kjent som retrofitting eller retroactive shoehorning, og viser til vår tendens til å tolke spesifikke hendelser fra virkeligheten inn i vage profetier fra horoskoper, Bibelen eller påstått "synske". Gitt antallet mulige tolkninger ville det vært langt mer sensasjonelt om ingen var i stand til å assosiere noen av profetiene med senere hendelser.

* Tenk f.eks. på hvor vanskelig det er å lære en datamaskin å tyde menneskelig tale eller håndskrift.

** Satanistiske beskjeder i musikk spilt baklengs etc.

*** Hvor vet vi at dette skal forestille Maria når ingen vet hvordan den historiske Maria så ut (dersom hun i det hele tatt eksisterte)?

**** Et bilde med høyere oppløsning av samme formasjon.

Anekdotisk bevisføring

Det er en menneskelig egenskap å feste overdrevet stor lit til ting vi har hørt eller lest, av kjente, på internett eller i massemedia. Når vi hører om personer som har opplevd kontakt med døde slektninger under nær-døden-opplevelser eller blitt friske etter å ha vært hos homøopat, synes vi det låter imponerende overbevisende og troverdig. Ofte kan en eneste slik anekdote ha større overbevisningskraft enn all verdens forskning. Kanskje føles det sågar en smule galt å stille seg altfor skeptisk, ettersom det oppfattes som å trekke personens ærlighet i tvil. Nå er løgn så avgjort en mulighet som ikke kan utelukkes á priori, men det er ikke gitt at folk snakker sant bare fordi de ikke lyver. Minst like sannsynlig er det at de simpelthen tar oppriktig feil. Vi kan aldri stole helt på andre av nøyaktig samme grunn som vi ikke kan stole helt på oss selv. Strengt tatt finnes det ikke noe slikt som ”pålitelige vitner” i det hele tatt, slik en rekke justismord har vist. Vitenskapen har for lengst innsett dette, og legger ikke vekt på anekdoter som ikke kan bekreftes av uavhengige tester.

Rasjonalitet vs. rasjonalisering

Vi er alle overbevist om at det vi tror og mener er noe vi har sluttet oss til som følge av en rasjonell og upartisk evaluering av alle tilgjengelige data. Det som oftest skjer i praksis, er imidlertid at vi først gjør oss opp en mening - ofte på verdens spinkleste grunnlag - og så rasjonaliserer det i ettertid. Tildels gjør vi dette ved å dikte opp hele skinnbegrunnelser (de fleste tradisjonelle "gudsbevis" havner f.eks. i denne kategorien), men fremfor alt ved å forholde oss selektivt til informasjon. For eksempel har vi alle en tendens til å oppsøke kilder som hevder det samme som oss, samt styre unna kilder som utfordrer våre ”hellige” overbevisninger. Vi har også lett for å tilskrive overdrevet stor viktighet og pålitelighet til data som samsvarer med vårt eget syn, samt ignorere, bagatellisere eller bortforklare data som motsier det. Videre har vi en tendens til å tvangstolke nye data til å bekrefte det vi tror og mener fra før, uansett hvor søkt en slik tokning måtte være. Selv hukommelsen er selektiv: Vi er alle mest tilbøyelige til å huske informasjon som bekrefter det vi tror fra før og glemme resten. Problemet er selvsagt at vi på denne måten manipulerer oss selv til å bli stadig sikrere i det vi tror fra før enten det objektivt sett er sant eller usant. Høy intelligens er heller ingen garanti mot irrasjonalitet, ettersom intelligente personer bare er desto flinkere til å rasjonalisere.

Vanens makt

Eks-katolikk Julia Sweeney hadde nådd voksen alder før hun hørte for første gang hva mormonerne egentlig trodde på, og kunne knapt fatte hvordan noen kunne få seg til å tro noe så absurd. Men etter nærmere refleksjon måtte hun innrømme for seg selv at hun neppe ville funnet det kristne budskap noe mindre absurd dersom hun hørte det for første gang i voksen alder. Hun var bare så vant til den historien. Mye av det vi tror i dag har knapt noen annen begrunnelse enn at vi trodde det i går. De fleste religiøse fortsetter simpelthen å "spille tilbake" det samme "opptaket" de fikk innprentet i barndommen, før de var i stand til å fatte noe informert standpunkt. Troen overlever simpelthen fordi den var der først. Dersom de fikk høre om det kristne budskap for første gang i voksen alder, ville nok de færreste tenkt: "Jøss! Dette låt jo overbevisende!"

Groupthink

En stor del av verdens befolkning hevder å tro at en kjeks kan forvandles til Jesu legeme ved å mumle noen gloser på latin. Slik Sam Harris har påpekt, måtte man vært splitter pine gal for å tro noe slikt i isolasjon. Men når mange nok har akseptert en ide, så blir det i seg selv den nye begrunnelsen for å tro på den - uansett hvor dårlig ideen opprinnelig var begrunnet. Mye overtro holdes kunstig i live ved at man til stadighet omgås likesinnede slik at troen stadig bekreftes utenfra.

Vi vet best selv

Selv om mennesker ofte oppfører seg som flokkdyr, har vi også et behov for å oppfatte oss selv som autonome agenter med full kontroll over vårt eget liv, og hater å bli belært av eksperter som mener de vet bedre. Selv om vi ikke har hatt et sekund med medisinsk utdannelse, føler vi oss minst like kvalifisert som legen til å si hva som feiler oss samt hvilken behandlingsform som er mest effektiv, og forventer at legen skal gi oss det vi vil ha. Moderne kvakksalveri spiller på vår iboende solipsisme, og markedsfører seg som et alternativ for folk som ønsker å bestemme selv. Så enkelt er det å vinkle fokusen bort fra det som burde være det hovedspørsmålet, nemlig: "Virker det?"

Ønsketenkning

Ingenting definerer menneskenaturen bedre enn vår tendens til å forveskle det vi oppfatter som ønskelig med det som faktisk er sant. Vi ønsker å tro at det finnes et smutthull ut av døden, samt en overordnet mening i tilværelsen, en god og rettferdig orden i universet etc. Overtro kan også gi en følelse av kontroll over det som ellers ville fortonet seg som uforutsigbart og skremmende. Vi liker ikke uvisshet. Selv en konspirasjonsteori kan for mange virke mer attraktiv enn naturkreftenes blinde og meningsløse spill, og gir i tillegg en tilfredsstillende følelse av å være blant de få utvalgte som har gjennomskuet konspirasjonen. Mye overtro skyldes trolig noe så enkelt som behovet for enkle løsninger på livets problemer som ikke krever for mye arbeid. Vi har en hel milliardindustri dedikert til å markedsføre og selge magiske preparater, terapier, selvhjelpsbøker etc. uten at folk blir så mye friskere, lykkeligere eller mer vellykkede av den grunn. Mange føler nok også at livet blir mer spennende og interessant hvis det inneholder et element av "magi". Dessverre blir ingenting sant av at vi oppfatter det som ønskelig.

Vi hater å vedkjenne oss feil

Når vi først har fattet et standpunkt, går det raskt prestisje i å forsvare det: "Hvis det ikke var sant, ville ikke en så smart person som meg latt seg lure". Å ta feil oppfattes som et tegn på dumhet, og følgelig noe som aldri kunne skjedd med oss selv. De fleste vil heller forsvare et uholdbart standpunkt til det siste enn å innrømme en feil - spesielt overfor seg selv. Det er ikke dumt å ta feil. Det som er dumt er å beholde våre feil etter at de har blitt korrigert.

Intellektuell latskap

Mye av appellen til overtro og pseudovitenskap skyldes trolig noe så enkelt som intellektuell latskap. Vi foretrekker ferdigtygde svar som kan komprimeres til et halvtimes TV-program, en avisartikkel eller en nettside. Aller helst vil vi også at all kunnskap skal være underholdende og/eller ha en direkte praktisk eller økonomisk nytteverdi på kort sikt. Skal man sette seg inn i en vitenskaplig teori, er det imidlertid ingen vei utenom intens fordypning i lange, kompliserte bevisrekker som ofte forutsetter store mengder akkumulert forkunnskap. Innen moderne fysikk trengs det ofte årevis med matematisk utdannelse før man i det hele tatt har et språk til å beskrive virkeligheten man studerer. Dette er mer intellektuelt arbeid enn de fleste er villige til å investere, men den eneste metoden som faktisk virker.

Persepsjon og hukommelse

Hva så med ting vi har sett "med egne øyne" og husker "som om det var i går"? Kan noen i det hele tatt trekke disse i tvil uten å beskylde oss for sinnsykdom eller løgn? Svaret er ja. Vi er vant til å tenke på vår egen persepsjon og hukommelse som mer eller mindre fotografiske ”avtrykk” av virkeligheten slik den virkelig er, og det er selvsagt feil. Faktum er snarere at det vi tror vi ser, det vi tror vi hører og ikke minst det vi tror vi husker involverer en hel del tolkning og rekonstruksjon som til dels kan være ekstremt subjektiv og upålitelig. Hjernen kan lett lures til å feiltolke synsinntrykk slik at den tror den ser en ting når den i virkeligheten ser noe annet, samt fylle inn detaljer som objektivt sett ikke er der. Ikke bare kan hjernen lures til å feiltolke ting den faktisk ser, men den kan også generere synsinntrykk der hvor det ikke er noe i det hele tatt. Hallusinasjoner er vanlige selv blant åndsfriske personer, og kan for eksempel skyldes noe så enkelt som søvnmangel. Å hallusinere er egentlig ingenting annet enn å drømme i våken eller semi-våken tilstand. Et spesielt interessant fenomen i så måte er kjent som søvnparalyse, og er trolig hovedforklaringen på historier om UFO-bortføringer, demonbesettelser etc. Dette er et mellomstadium mellom søvn og våken tilstand hvor man oppfatter omgivelsene rundt seg, men fremdeles er paralysert. Tilstanden er ofte sterkt angstpreget og ledsaget av drømmer om et ondsinnet vesen i rommet. Heller ikke våre minner er statiske "opptak" av det som faktisk skjedde, men rekonstruksjoner som endrer seg over tid, blandes sammen med andre minner eller informasjon man har mottatt fra annet hold. Det er heller ingen sterk korrelasjon mellom hvor sikre vi er på våre minner, eller hvor ekte de virker for oss, og hvor pålitelige de er.

Read More...

Deadly hunt for 'witches' haunts Kenya villagers

It may be difficult for modern-day Western cultures to fathom, but in Western Kenya, beliefs in ghosts and witches are very real. And sometimes they have deadly consequences.

In late May, news outlets in Kenya told the story of 15 people, mostly elderly women, who were murdered in a witch hunt near the town of Kisii. The killings shocked the nation.

Villagers said more than 100 people gathered machetes and knives and stormed the village of Kegogi after midnight.

"They started banging on the doors, they broke into the house and then they killed our grandmother inside," says Justus Bosire. "The mob was screaming and we panicked. We ran away and they came to our house and burned it to the ground."

When Bosire returned to his grandmother's house, he found her dead on the floor in a bed of embers. His father is missing.

Link

Read More...

fredag, juni 13, 2008

I Jehovas nærvær

Andreas har vært på reportasjetur til Jehovas Vitner.

Jehovas Vitner. Bare navnet utløser mange reaksjoner. En lukket, fanatisk sekt som verken feirer jul eller fødselsdager. Men hvordan er det egentlig å befinne seg i Jehovas nærvær?
Blasfemiske ytringer

Read More...

Randi taper 10 000 dollar!Dette er en video med episke proporsjoner!

Read More...

torsdag, juni 12, 2008

Here Be DragonsDenne bør alle se!

Read More...

onsdag, juni 11, 2008

Here Be Dragons

Brian Dunning ligger definitivt ikke på latsiden om dagen. I tillegg til sin egen ukentlige podcast Skeptoid (nå også tilgjengelig i bokform) og pilot-episoden av The Skeptologists, har han nå også laget sin egen film om kritisk tenkning med tittelen Here Be Dragons til gratis nedlasting fra http://herebedragonsmovie.com/. Filmen kan også sees på video.google.com (fikk ikke embed-funksjonen til å virke).

Read More...

tirsdag, juni 10, 2008

Peezle Ward: Escape From Satan's Ass

Peezle Ward, writer of more than 10 but less than a billion short stories, once again graces us with his skills. Some of you may remember him from the April Fool's special Lawyer Street. You will be seeing more of this man from now on I promise!

Link

Read More...

mandag, juni 09, 2008

Indian school names monkey god chairman

He's a revered Hindu monkey god. And now, he's the chairman of an Indian business school.

Hanuman, the popular god known for his strength and valor, has been named official chairman of the recently opened Sardar Bhagat Singh College of Technology and Management in northern India, a school official said Saturday.

The position comes with an incense-filled office, a desk and a laptop computer. Four chairs will be placed facing the empty seat reserved for the chairman and all visitors must enter the office barefoot, said Vivek Kangdi, the school's vice chairman.

"It is our belief that any job that has the blessings of Lord Hanuman is bound to be a success," said Kangdi.

All Hindus know that Hanuman can lift mountains and leap oceans, but ancient texts make no mention of his business acumen.

"When we were looking for a chairman for our institution, we scanned many big names in the field of technology and management. Ultimately, we settled for Lord Hanuman, as none was bigger than him," Kangdi said.

Hanuman is one of the most popular gods in the crowded pantheon of Hindu deities. His most famous feat, as described in the Hindu epic the Ramayana, was leading a monkey army to fight the demon King Ravana and rescue a kidnapped princess.
The Sardar Bhagat Singh College in Lucknow, the capital of Uttar Pradesh, India's most populous state, awards bachelor's degrees in engineering and management. The school opened last year.

Link

Read More...

søndag, juni 08, 2008

Metal Søndag 8. juni


Jag Panzer - Ample Destruction
Azra/Iron Works, 1984

Når man snakker om US power metal snakker man ikke om de pinglete moderne bandene fra Finland, men ekte tøff metal som Jag Panzer spiller.
Ample Destruction er selveste definisjonen på god og ekte tidlig power metal med sitt eget unike og originale lydbilde. Det er ingen kopiering av andre band på dette albumet, og ingen andre band i senere tid har noen gang klart å kopiere deres genialitet.
Riffene og gitarsoloene er geniale og har alt som var bra med tidlig amerikansk metal i seg. Samtidig er det en frisk pust av NWOBHM i dem og et lite hint av Mercyful Fate her og der.
Uansett hvor bra det instrumentale er så er det kanskje vokalen til selveste Harry "The Tyrant" Conklin som er høydepunktet for mange når de hører på dette albumet. Han er som skapt til å være metal vokalist og er på samme nivå som Bruce Dickinson på flere områder.
For å si det kort og greit, Jag Panzer er nådeløse og knuser alt og alle med sin musikk.

Dette er absolutt en av metal sjangerens store klassikere og er et av de albumene som virkelig definerer hva som virkelig er metal. Man må hate alt som minner om metal for å ikke like Ample Destruction. Er du ute etter skikkelig metal burde du ikke nøle et skund med å skaffe deg dette albumet, du kommer ikke til å angre. Jeg garanterer deg det.

-------------------------

State:Chaos er et melodiøst death metal band fra Nederland som har gitt en demo så langt. De er bedre enn mange av de kommersielle melodiøse death metal bandene der ute og jeg anbefaler deg å sjekke ut deres Myspace.

Nå over til metal musikkvideoer.

Suicidal Tendencies - Possessed to Skate

Paradise Lost - Say just words

Agathocles - A For Arrogance

Read More...

onsdag, juni 04, 2008

Susan Blackmore om memer

Jeg anbefalte Susan Blackmore's The Meme Machine i en tidligere blogg. Hør Blackmore selv snakke om faren forbundet med å slippe løs en ny replikator i dette foredraget fra Ted Talks:

Read More...

tirsdag, juni 03, 2008

Yes we can


Jeg fant denne brukerlisensen på GPS platen til Mercedes. Kanskje like greit at ingen egentlig leser det som står med liten skrift.

Read More...

søndag, juni 01, 2008

Richard Feynman: "Cargo Cult Science"

Feynman sier det som det er:


In the South Seas there is a cargo cult of people. During the war they saw airplanes land with lots of good materials, and they want the same thing to happen now. So they've arranged to imitate things like runways, to put fires along the sides of the runways, to make a wooden hut for a man to sit in, with two wooden pieces on his head like headphones and bars of bamboo sticking out like antennas--he's the controller--and they wait for the airplanes to land. They're doing everything right. The form is perfect. It looks exactly the way it looked before. But it doesn't work. No airplanes land. So I call these things cargo cult science, because they follow all the apparent precepts and forms of scientific investigation, but they're missing something essential, because the planes don't land.


...

The first principle is that you must not fool yourself--and you are the easiest person to fool. So you have to be very careful about that. After you've not fooled yourself, it's easy not to fool other scientists. You just have to be honest in a conventional way after that.

http://www.lhup.edu/~dsimanek/cargocul.htm

Read More...

Astronomy questions from kids

Read More...

Metal Søndag 1. juni


Napalm Death - From Enslavement to Obliteration
Earache Records, 1988

Jeg har allerede skrevet om Scum, som er Napalm Death sitt første album. Så ønsker du en forklaring på hva grindcore er for noe anbefaler jeg deg å lese den først.
Selv om Scum er et tøft album og er det albumet som virkelig definerte grindcore, er det dette albumet til Napalm Death virkelig viser hva de er god for. Dette er en halvtime med skikkelig tøffe og knusende grind låter uten nåde. Her finner du en så godt som perfekt blanding av ekte hardcore punk, thrash og tidlig death metal. Det er nesten umulig å ikke bli revet med av riffene og sitte stille. Dette albumet er som skapt for headbanging og moshing.
From Enslaved to Obliteration er selveste definisjonen på hva som er god grindcore. Dette albumet er mye tyngre, raskere og mørkere enn Scum, så likte du det albumet kommer du til å elske dette.

Jeg trenger egentlig ikke å si mer. Det er ingen fancy pynt, bare rettfrem brutal og nådeløs grind. Dette er musikk for både punkere og metalheads, og liker du ikke dette albumet er neppe noen av delene. Dette albumet er fylt opp så mange kule riff at det ikke er til å tro, så du har ingen grunn til å utsette innkjøp av dette albumet.
Hvorfor sitter du og leser dette? Logg inn på hva eller hvem enn som er din plateforhandler på nettet og bestill dette albumet nå!

----------------------

Blasphemous Creation er et skikkelig tøft black metal band fra USA med to selvfinansierte EP-er og en demo. Du kan høre låter fra demoen på deres Myspace.

Nå over til metal musikkvideoer.

Yngwie J. Malmsteen - Adagio

Rozz - Né pour le Hard

Show-Ya - Lovers
Verden hadde vært et mye bedre sted om det var flere band som Show-Ya.

Read More...

Dispatches - In Gods NameArtig med han intervjueren som sa right uansett hvilket vrøvl de lirte ut av seg. Vi lærer i denne dokumentaren sånn ca hvor gammel jorden er, at islam er en falsk religion, at vi alle er syndere og mange flere ting. Det er også en jomfru med, men forvent å bli å bli skuffet!

Read More...