onsdag, juni 18, 2008

Jeg gir 100.000 om noen kan bevise at homeopati virker

Den britiske medisinprofessoren Edzard Ernst vil at homeopater skal komme med håndfaste bevis for at behandlingen deres virker, eller holde munn.

Link

1 Comment:

Hume's Razor said...

Her er kommentaren jeg postet til artikkelen:

Homøopati er et klassisk eksempel på en pseudovitenskap, dvs. overtro kamuflert som vitenskap. En ting som ikke fremgår tydelig av artikkelen er at såkalt homøopatisk "medisin" ikke er noe annet enn vann med INGENTING i. En typisk homøopatisk dosering er på 30 C: Man tar en del av et eller annet naturlig ekstrakt og tynner det ut i 99 like store deler vann. Deretter tar man en del av denne blandingen, og tynner ut denne i 99 deler vann, og gjentar prosedyren 30 ganger.

For å få i seg ett eneste molekyl av det opprinnelige ekstraktet, måtte man konsumere en vannmengde 30,000,000,000 ganger større en jorden! Konklusjon: Homøopatisk medisin er vann, med ingenting i (evt. sukkerpiller tilsatt vann med ingenting i). Homøopater hevder gjerne at vannmolekyler har et "minne" om hvilke stoffer de har interagert med i fortiden, men dette mangler ethvert grunnlag innen fysikken. En vanlig innvending er å appellere til kvantemekanikk, men dette er kun tomt tekno-babbel.

Men det er verre enn som så: Selv om det fantes noe igjen av det opprinnelige ekstraktet, er det ingen grunn til at det skulle virke. Homøopatien bygger på ideen om at "likt kurerer likt", dvs. at stoffer som forårsaker et symptom i større doser kan brukes til å kurere det samme symptomet i sterkt uttynnede menger. Det finnes ingen troverdig biologisk mekanisme som tilsier at dette skulle virke. Ikke bli villedet av den overfladiske likheten med vaksiner. Disse virker etter et totalt annet prinsipp.

Godt og vel, kan man si, la gå at det ikke finnes noen plausibel grunn til at homøopati BURDE virke, men utelukker ikke at det FAKTISK kan virke. Det hender ting virker av grunner vi enda ikke forstår. Problemet er at kun de færreste vet hvordan et forsvarlig vitenskapelig eksperiment utføres: Man tar to mest mulig like og representative grupper med pasienter, gir den ene gruppen homøopatisk "medisin", og den andre et placebo, samtidig som man bruker et krypterings-system slik at verken pasienter, terapeuter eller statistikere vet hvem som har mottatt hvilken substans. Etter en tid med behandling sammenlikner man de to gruppene for å se om den ene har blitt merkbart bedre enn den andre. Først deretter åpnes krypteringen så man ser hvem som har mottatt hva. Når homøopati testes på denne måten, er det ingen forskjell på de to gruppene. Homøopatene kan hevde dette er en urimelig test, men det er slik all konvensjonell medisin testes, og den eneste metoden som gir pålitelige resultater.

Man kan atter innvende at homøopati i det minste ikke gjør noen skade. Det er ikke mye til kompliment, hvis dette er det beste som kan sies om en behandllingsform, men homøopati er ikke bare "harmløst". Ikke bare er det sløsing med tid og penger som kunne vært brukt på bedre ting, men det hender at syke personer unnlater å søke effektiv behandling fordi de TROR de får den behandlingen de trenger av homøopaten. Dette er kriminell utnyttelse!

En ting til: Hvis noen kan bevise at homøopati faktisk virker er de 100 000 pundene fra Ernst bare begynnelsen. James Randi lover $ 1 000 000 til enhver som bare kan skille mellom homøopatisk vann og ikke-homøopatisk vann. Og selv det er bare begynnelsen. Den som klarer det er nærmest garantert en nobelpris i FYSIKK for å identifisere en helt ny naturlov! Er det ikke merkelig at homøopatene ikke er mer ivrige etter å bevise sin sak?