søndag, desember 28, 2008

Bill Mahers final comment from Religulous

Read More...

lørdag, desember 20, 2008

MythBusters Co-Host Adam Savage on Obsession

Read More...

fredag, desember 19, 2008

Småskeptisk

Hva skjer?
Placebo
Helbreder
Overtro
Lureri


Se saken her.

Read More...

torsdag, desember 18, 2008

2000-year-old computer recreated

Read More...

mandag, desember 15, 2008

How It's Made: Communion Wafers

Jeg fikk ikke til koden her så dere får stikke bortom her for å se videoen. Fasinerende statistikk han kommer med.

Read More...

søndag, desember 14, 2008

Nye opplysninger om Julenissen

Visste dere at Julenissen har skylden for finanskrisen, dreper soldater i Irak og voldtar smågutter om natten? Ikke jeg heller, men Westboro Baptist Church vet som oftest hva vi andre dødelige ikke en gang kan forestille oss...

Read More...

Metal Søndag 14. desember


Rainbow - Ritchie Blackmore's Rainbow
Polydor, 1975

I 1975 børt heavy metal gitarlegenden Ritchie Blackmore opp med Deep Purple og dannet Rainbow. Da han var i Deep Purple pleide det å være et rockeband som het Elf som ofte varmet opp for dem på konserter. Vokalisten til det bandet het Ronnie James Dio og Ritchie Blackmore fikk han til å synge for Rainbow. Dette ble starten på Dio sin karriere som metalgud.
Det første Rainbow albumet er ikke en melodiøs heavy metal klassiker som oppfølgerne, men det er uansett er et veldig bra album. Alle band må jo starte et sted og Rainbow startet som et hard rock band før de gikk over til metal.
Riffene er kanskje ikke like tøffe som oppfølgerne, men de uansett gode hvis du liker 70-talls rock. Dessuten er de skrevet og fremført av selveste Ritchie Blackmore, så man vet på forhånd at de er gode.
Vokalprestasjonen til metalguden Ronnie James Dio tar ikke like mye av som på oppfølgerne, men det er fortsatt fucking Dio vi snakker om her.
Det er for det meste prog og bluesinspirert rock på dette albumet, metalelementene er minimale. Men siden det er Ritchie Blackmore som står bak musikken er det riff og gitarsoloer her og der som absolutt er metal. De tyngste og metalliske sporene er de to første, men ikke tro det er noen nedtur etter det. Så lenge du liker god rock er resten av albumet like genialt.

Er du ute etter metal får du gå rett på de to neste albumene, men det er ingen grunn til å gjøre det spranget hvis bare er ute etter god musikk.
Dette albumet er et lite stykke av alt det geniale som kom ut på 70-tallet og derfor verd å sjekke ut.

------------------------------

Name in Vain er et groove metal band fra USA som har gitt ut en selvfinansiert EP. Er dere ute etter litt mer groove i livet burde dere sjekke ut deres Myspace.

Jeg reiser bort neste uke, så det blir ikke noe mer Metal Søndag før på nyåret.
Men selv jeg tar juleferie betyr ikke at jeg tar ferie fra å kjempe i krigen imot fiendene av ekte metal. Metal er essensen i livet og ingen Jul skal prioriteres over metal. Det er bare at jeg tar pause fra bloggingen i Julen.

Her er metal musikkvideoer.

Falkenbach - ...As Long As Winds Will Blow...
Fanvideo

Judas Priest - Diamonds and Rust

Neurosis - Crawl Back In

Read More...

"That's my niece Diane, and she's going to Hell."Dansing er den sikre vegen til helvette!

Read More...

Belief in Elves Strong in Iceland

Video

Read More...

fredag, desember 12, 2008

Illusjonen om den "frie" viljen

Overskriften på dette blogginnlegget er også arbeidstitelen på en av disse artiklene jeg hele tiden har ment å skrive, men som liksom aldri kommer lenger enn til utkaststadiet uansett hvor mange ganger jeg starter forfra igjen. Som så ofte ellers, består mye av problemet i å avgrense det man faktisk mener å si fra alt det man verken sier eller mener. Da jeg i sin tid skulle forsøke å forklare hvorfor jeg ikke trodde på fri vilje i Dagbladets livssynsforum (nedlagt), uttrykte en annen forumdeltaker sin overraskelse over at en ultramaterialist som meg kunne tro på skjebnen, og jeg ble som så ofte ellers sittende igjen med den utilfredsstillende følelsen av å ikke ha fått frem poenget. En viktig utfordring er med andre ord å skille tilstrekkelig klart mellom deterministisme og fatalisme (skjebnetro). I en fatalistisk virkelighetsoppfatning er det for så vidt ingenting i veien for at mennesker kan ha fri vilje, men våre "frie" valg kan ikke endre det uavvendelige utfallet (skjebnen): Ødipus var ment å drepe sin far og gifte seg med sin mor, og alt de involverte parter gjorde for å hindre spådommens oppfyllelse førte bare til at de endte opp der de ikke ville (ref. "skjebnens ironi"). I en deterministisk virkelighetsoppfatning er våre valg av stor betydning for hvilke utfall vi ender opp med, men valget i seg selv er fullstendig årsaksbestemt av den fysiske hjernens tilstand under innflytelse av miljøet.

Et annet syn man gjerne blir beskyldt for å forfekte hvis man stiller seg skeptisk til den "frie" viljen, er at vi kun er "viljeløse roboter" som blindt følger innprogrammerte instruksjoner fra våre gener og/eller miljøet uten å tenke. For dem som fremsetter denne beskyldningen, kan viljen knapt eksistere i det hele tatt hvis den ikke er fri. Jeg må derfor presisere at jeg på ingen måte benekter at vi har en vilje, og heller ikke at vi foretar egne valg ut fra det vi selv vil. Men hvis "fri vilje" ikke er noe annet eller mer enn dette, er det ingenting ved den "frie" viljen som tilsier at vi kunne valgt annerledes enn vi gjorde i noe gitt tilfelle, og det er nettopp her illusjonen det vises til i overskriften kommer inn. Man kan selvsagt si at vi kunne valgt annerledes dersom vi ville, men kunne vi også villet annerledes selv om situasjonen for øvrig samt alle forutgående årsaker hadde vært identiske ned til den minste detalj? Hvis ikke er vi like langt. Det de fleste synes å mene med ”fri vilje” er nettopp at vi kunne valgt annerledes under ellers identiske omstendigheter. For å akseptere et slikt syn, må vi se for oss en velgende instans som opererer fullstendig uavhengig av alle fysiske årsaker, inkludert den fysiske hjernens aktivitet. Det er altså dette synet jeg kaller en illusjon.

En av de tre mytene som Steven Pinker tok et oppgjør med i The Blank Slate, var myten om gjenferdet i maskinen. Her tenker man seg menneskesinnet - og i særdeleshet viljen - som en "ubeveget beveger" med makt til å forårsake fysiske handlinger uten selv å være forårsaket av noe utenom seg selv. Myten er nært knyttet til kartesisk dualisme og forestillingen om en overnaturlig sjel, men kommer også i sekulære utgaver (hos dem Daniel Dennett betegner som "cartesian materialists"). Når vi leser svar av typen "Ja, men vi kan fremdeles velge å overstyre våre egne impulser" etc., tyder det på at motparten enda ikke har tatt poenget og fordrevet gjenferdet fra maskinen. Nå er menneskehjernen uten tvil det mest kompliserte system vi kjenner til, og utmerket kapabel til å operere med flere motstridende motiver samtidig. At en impuls motvirker og overstyrer en annen er en naturlig del av hjernens virkemåte, og noe som foregår mellom ørene våre mer eller mindre til enhver tid, men hvem er denne "vi" som angivelig kan overstyre hjernens impulser utenfra - som kan velge å handle eller ikke handle på en impuls uten at "vi" selv er et produkt av hjernens aktivtet?

Forvirringen blir ikke mindre av at mange forskere, filosofer og andre som ikke tror på gjenferdet i maskinen simpelthen bruker uttrykket "fri vilje" som betegnelse på evnen til å velge og handle slik vi selv vil uten ytre tvang (eller uten av kroppen nekter å adlyde). Forskjellen på deres syn og mitt er ikke først og fremst hva vi tror på, men hva vi velger å kalle det. I et naturalistisk verdensbilde er ”sjelen” kun et annet ord for "det som hjernen gjør". Ser vi på hva hjernen gjør i praksis, finner vi ingenting ”fritt”, men alt som skjer er et resultat av alt som skjedde tidligere. Den amerikanske neurologen Benjamin Libet har ved hjelp av et enkelt eksperiment vist at hjernen allerede har begynt å forberede en handling før vår egen subjektive opplevelse av å treffe et valg: En gruppe forsøkspersoner ble bedt om å utføre noen enkle håndbevegelser når de selv følte for det samt å merke seg det nøyaktige tidspunkt da de bestemte seg for å bevege hånden ved å følge med på en spesiell klokke. Ved hjelp av EEG-målinger av hjerneaktiviteten kunne Libet vise at hjernen allerede hadde begynt å forberede håndbevegelsene før testpersonene selv rapporterte å ha truffet sitt valg *. Det som testpersonene subjektivt opplevde som sitt "frie" valg kunne med andre ord ikke være den egentlige årsaken til at de beveget hånden når de gjorde. Det ser snarere ut til at hjernen gjør det den gjør før den blir seg bevisst at den gjør det. En nyttig analogi kan være denne: Hvis du kommer i skade for å sette hånden på en varm kokeplate, trekker du instinktivt til deg hånden før du registrerer noen bevisst smerte. Subjektivt oppleves det likevel som om du trakk til deg hånden fordi du kjente smerten.
* Eksperimentet har senere blitt repetert av en rekke andre forskere med liknende resultater.

Sterk determinisme møter nok på problemer innen kvantefysikken som synes å inneholde et element av ren tilfeldighet. Nå synes den rådende konsensus blant fysikere riktig nok å være at disse effektene er for små til å påvirke virkeligheten i makroskopisk skala, men selv om vi gikk med på at indeterminisme på kvante-nivå kunne påvirke utfallet av våre valg (jfr. sommerfugleffekten), på hvilken måte impliserer i så fall dette at vi har fri vilje? Å appellere til kvantefysikken introduserer kun et element av tilfeldighet i systemet som dermed ikke er under viljens egen kontroll. Viljen selv er like fullt en effekt av den fysiske hjernens aktivitet, selv om denne aktiviteten er delvis tilfeldig. Det de fleste synes å mene med "fri vilje" er derimot verken deterministisk eller tilfeldig. Å trekke inn kvantefysikken er derfor irrelevant.

Men selv blant dem som avviser fri vilje på et intellektuelt nivå, er det tilsynelatende kun noen få som er beredt til å ta konsekvensene av et slikt syn. Et slikt unntak er Susan Blackmore. Ett av spørsmålene Blackmore stilte til ledende forskere og filosofer under arbeidet med boken Conversations on Conciousness var "Har du fri vilje?". Til Blackmores overraskelse svarte flertallet ja, men selv blant dem som svarte nei, mente de fleste at det var nødvendig å leve som om man hadde fri vilje. Selv innbitte ateister og materialister høres ofte påfallende ut som religiøse når de argumenterer for nødvendigheten av å beholde illusjonen om den frie viljen. Slik vi kunne lese i The Blank Slate av Steven Pinker, henter myten om gjenferdet i maskinen mye av sin appell fra frykten for determinisme: Hvordan kan vi holde andre ansvarlige for sine valg hvis de uansett ikke kunne valgt annerledes i den aktuelle situasjonen?

Personlig deler jeg langt på vei Blackmores syn: hvis jeg ikke kan akseptere en ide intellektuelt, kan jeg heller ikke få meg til å late som jeg tror på den fordi det er nyttig. I stedet for å forsøke å redde våre verdier og normer med "nyttige fiksjoner" burde vi fokusere på hva som gjør dem verd å redde i utgangspunktet. Fiksjonen om den frie viljen er heller ikke bare nyttig, ettersom den altfor ofte leder fokus bort fra å bekjempe de kjente årsakene til uønsket atferd til å gi folk "som fortjent". Som en annen meddebattant fra Dagbladets livssynsforum en gang uttrykte det:
Å få som fortjent er ofte ekstremt urettferdig.

Read More...

Richard Dawkins interviews Derren Brown (1/6)Spill alle.

Read More...

torsdag, desember 11, 2008

Bush answers questions about his Faith pt.1Ikke fundamentalist, tror på evolusjon, ikke valgt av gud, hører ikke stemmer. Han gjør det han kan for å gjøre seg upopulær hos alle før han trer av.

Read More...

tirsdag, desember 09, 2008

Bjorn Lomborg Says Cool It!

Read More...

Jule podcast

New Humanist i England har en podcast-kalender som er vel verdt de tre minuttene det tar. Gjester har vært PZ Meyers, Ben Goldacre, Stephen Fry for å nevne noen.

Her er RSS'en, hvis du ikke vet hva det er så får du ganske enkelt gå her og gjøre det beste ut av det.

Read More...

søndag, desember 07, 2008

Dave Allen on Religion

Read More...

Metal Søndag 7. desember


Cynic - Focus
Roadrunner, 1993

Cynic er et av de bandene som blir tilbedt av progressiv og teknisk metal fans. I likhet med Atheist er de kjent for sin fusjon av jazz og death/thrash metal. De startet i 1987 som et thrash band for å så gå i retningen av mer teknisk death metal.
Dette albumet blir ofte sett på som en teknisk death metal klassiker, men dette er bare death metal i sammenheng med noen riff her og der. Selv om musikken er tung nok er den ikke tung nok til å virkelig være death metal. Men det tekniske aspektet er absolutt der.
Riffene og trommene er en hver fan av teknisk metal sin våte drøm. De progressive sangstrukturene og de jazzinspirerte trommene er noe det mest unike innfor både prog og metal. Lydbildet er eksotisk og annerledes uten at det føles ut som steril instrumentalonani.
En ting mange kommer til å legge merke til er vokalen. Det første som møter lytteren er robotvokaler av alle ting, og det blir litt sært for en del førstegangslyttere. Det er også old school death metal vokal og kvinnelig bakgrunnsvokal, så robotvokalene er selvsagt ikke alene på dette albumet.
Man blir vandt til det, dessuten er vokalen noe av det som gir albumet stemningen den har.

Focus er en klassiker blant fans av både teknisk death metal, prog og unik musikk, så faller du inn i noen av disse gruppene burde du absolutt sjekke ut dette albumet.
Etter femten år med stillhet fra bandet har de gikk ut et nytt album i år som heter Traced in Air. Jeg har ikke hørt det enda, men det har fått mange gode anmeldelser, så jeg kommer sikkert til sjekke det ut om ikke så altfor lenge.
Anbefaler dere å sjekke ut Focus først og fremst.

------------------------------------

Sodomy Squad er et crossover band fra Australia som har gitt ut en demo. Du kan høre dem på deres Myspace.

Nå over til metal musikkvideoer.

Cro-Mags - Crush The Demoniac

Forgotten Tomb - A Dish Best Served Cold

Warlock - All We Are

Read More...

fredag, desember 05, 2008

Typecast - Japan's obsession with blood groups

Failed yet another job interview? Unable to meet the right man or woman? Don't blame your parents. Or society. The source of your suffering is your blood type.

The idea that blood type defines our personality, temperament and ability to mingle is routinely dismissed as nonsense, but that has not stopped four books on the subject from occupying Japan's top 10 bestseller list for the past year.

Instruction Manual for People with Type B Blood and follow-up titles - which offer life-changing tips on everything from career moves to romance for types A, O and AB - have together sold 5m copies so far this year, the book's distributor Tohan said yesterday.

Mainly bought by twenty- and thirtysomething women, the books reflect Japan's obsession with blood typology.

Blood types are cited as a factor in any thing from a colleague's quick temper to an inability to secure a coveted job or the affections of a prospective lover.

Link

Read More...

Jihadist forum calls for 'YouTube Invasion'

A jihadist forum has urged supporters to wage a "YouTube Invasion" by uploading propaganda videos to the popular video-sharing website, the SITE Intelligence Group has claimed.

Link

Read More...

Nigeria 'child witch killer' held

Police in south-east Nigeria have arrested a man who claimed to have killed 110 child "witches".

"Bishop" Sunday Ulup-Aya told a documentary film team he "delivered" children from demonic possession.

But after his arrest, he reportedly told the police he had only killed the "witches" inside, not the children.

Child rights campaigners say children are frequently abandoned, hideously injured and even murdered because their families believe they are witches.

Link

Read More...

Straight Talk with guest James Randi

Read More...

James Randi promotes "Flim Flam"Read More...

onsdag, desember 03, 2008

2012

fra skepsis.no:

Over et år etter at Skepsis publiserte Egil Asprems artikkel om mayakalenderne - Hva er spesielt med 2012? - er den fortsatt en soleklar nr.1 på listen over besøkte artikler. Sist måned ble den besøkt 4770 ganger. Vår andre publikasjon om 2012, Sacha Defesches The 2012 phenomenon klokket inn på rett under 1000 besøk, men har ellers vært én av få som har kunnet konkurrere på mengden besøk en og annen måned.

Kort sagt: 2012-spådommer begynner å bli såpass aktuelt at nysgjerrigheten er stor. Og da googler folk. Så det er satt i gang en liten aksjon for å få flest mulig til å lenke til Skeptoids episode om 2012. Dermed vil flere som googler 2012 komme til et fornuftig sted. Det er selvfølgelig en enkel glede å bidra.


Link

Read More...

Gay Bible angers Christians

A gay version of the Bible, in which God says it is better to be gay than straight, is to be published by an American film producer.

New Mexico-based Revision Studios will publish The Princess Diana Bible – so named because of Diana's "many good works", it says – online at princessdianabible.com in spring 2009. A preview of Genesis is already available, in which instead of creating Adam and Eve, God creates Aida and Eve.

"And the Lord God caused a deep sleep to fall upon Aida, and she slept: and he took one of her ribs, and closed up the flesh instead thereof; and the rib, which the Lord God had taken from woman, made he another woman, and brought her unto the first. And Aida said, 'This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of me. Therefore shall a woman leave her mother, and shall cleave unto her wife: and they shall be one flesh.' And they were both naked, the woman and her wife, and were not ashamed."

The film studio said it would also adapt and direct the revised Bible as a two-part mini-series, The Gay Old Testament and The Gay New Testament, once it is completed.

Link

Read More...

Tredje desember


I hvillket år ble Jesus født?

I fra infidels.org:

It is beyond reasonable dispute that Luke dates the birth of Jesus to 6 A.D. It is equally indisputable that Matthew dates the birth of Jesus to 6 B.C. (or some year before 4 B.C.). This becomes an irreconcilable contradiction after an examination of all the relevant facts.


Andre linker:

JewishEncyclopedia
Wikipedia

Read More...

tirsdag, desember 02, 2008

Louis Theroux Law and Disorder in PhiladelphiaPart 2
Part 3
Part 4
Part 5
Part 6

Read More...

Andre desember


Er skikken med å ha juletre gammel?

I fra Wikipedia:

I 1850- og 60-årene ble juletreet kjent i byene i Norge og hos enkelte barnefamilier i bygdene, men det var først etter 1900 at juletreskikken slo gjennom, da skolelærere begynte å arrangere juletrefester. På noen isolerte steder kom den ikke før i 1930, og enkelte steder møtte skikken kraftig motstand av religiøse grunner. I Nord-Norge så f.eks. læstadianerne på juletreet som stor synd.

Read More...

mandag, desember 01, 2008

The 'Witch-Children' of Akwa Ibom

NOT enough outrage has greeted the broadcast of the documentary, "Saving Africa's Witch Children" by the UK Channel 4 on November 12, the material is available on the internet, the horror and the scandal contained therein are being circulated world-wide. Weeks later, there has been no report of any meaningful response to the horrific details of that documentary by the Akwa Ibom State Government, the Federal Government and the security agencies, other than that the Child Rights Bill has now been passed into law in Akwa Ibom State.

Very few electronic materials in the last decade, have done as much damage to Nigeria's image as this documentary. It is a factual portrayal of the failure of the Nigerian state, the entrapment of the people in a shell of superstition and hysteria, the absolutely low value of human life in Nigeria, the abuse of Nigeria's children and the opportunism of religious charlatans who lie, kill and cheat in God's name. Covering the plight of children who are dubbed "witches" in Akwa Ibom, the documentary tells a familiar Nigerian story.

It begins on an appropriately instructive note: "Say Amen, Amen, Say Amen, Amen." A Christian worship is in session. The substance of the documentary is how so-called religious leaders - Pastors, priests and self-styled Bishops engage in exorcism as they spread a scary gospel about the existence of evil and witchcraft in the Akwa Ibom community. This has led to mass delusion and hysteria in parts of the state with children, mostly being accused of witchcraft.

The children are exposed to all forms of dehumanization. One had a nail driven into her skull. Another was given poison to drink. Many were set on fire. Innocent-looking young children including babies under the age of seven are stigmatized and driven away by their parents and relations. Other parents take their children to churches where a Pastor declares the child a witch or wizard, who is in need of deliverance.

Link

Read More...

Hey…a little respect

Read More...

Første desember


Hva betyr advent?

I fra Wikipedia:

Advent er en kristen årstid som markerer forberedelse til juletiden. Navnet kommer fra latin Adventus (Redemptoris), «(Herrens) ankomst». Første søndag i advent er første dag i kirkeåret.

I ortodokse kirker begynner advent 15. november, og varer i 40 dager. I andre kirker begynner den på søndagen som er nærmest festen for St. Andreas (30. november), og varer fram til jul. Fjerde søndag i advent kan da falle på julaften.

Det er usikkert når kristne begynte å markere adventstiden. Den tidligste referansen man ser til at det er noe spesielt med tiden før jul er fra et konsil i Saragossa i 380, der det forbys å være fraværende fra kirken i de tre ukene mellom 17. desember og Herrens åpenbaring (Epifani), 6. januar. Den første helt sikre henvisningen er fra synoden i Lerida i 524. Den ble da fastlagt som starten på kirkeåret.

Den ble tidligere markert som fastetid i alle kirker, men dette er ikke lenger universelt. I den katolske kirke er den fortsatt en faste- og botstid, men med mindre strenge regler enn fastetiden før påske. I ortodokse kirker er det strengere, og den kalles der ofte vinterfasten. Protestantiske kirker og den anglikanske kirke markerer den i liten grad som faste- og botstid.

I kirker som bruker liturgiske farger er adventsfargen fiolett, som tradisjonelt er en botsfarge. I den katolske kirke kalles tredje søndag i advent Domenica Gaudéte, «Gled dere-søndagen», og denne dagen kan rosa brukes som liturgisk farge.

Tradisjonen med å markere adventstidens gang ved å tenne lys hver av de fire søndagene er gammel, men det er usikkert når den ble innført. En myte forteller om en tysk dame som ville lage en kalender for sin funksjonshemmede sønn, som gledet seg sånn til jul. Hun fant opp adventstaken, og tente lys for å telle ned til jul (iflg. Terje Nordby forfatter av Mytekalender Vinter og programleder av Mytekalender på NRK P2). Adventskransen består av fire lys (moderne adventsstaker har ofte fire lys ved siden av hverandre), hvor ett tennes første søndag, to andre søndag osv.

Read More...

Disney accused by Catholic cleric of corrupting children's minds

A leading Catholic cleric has launched a fierce attack on Disney, claiming it has corrupted children and encouraged greed.

Christopher Jamison, the Abbot of Worth in West Sussex, has accused the corporation of "exploiting spirituality" to sell its products and of turning Disneyland into a modern day pilgrimage site.

He argues that it pretends to provide stories with a moral message, but has actually helped to create a more materialistic culture.

In a guide to helping people find happiness, the abbot, who starred in the hit-BBC series The Monastery, warns that society is in danger of losing its soul because of growing consumerism and the decline of religion.

He suggests that many people have become obsessed with work, sex and eating in an attempt to ignore their underlying unhappiness, and criticises corporations and industries that have benefited from promoting false notions of fulfilment.

Link

For en gangs skyld er jeg enig med en prest.

Read More...

The Skeptic Zone Podcast

Richard Saunders is Vice President of Australian Skeptics and producer of "The Skeptic Zone Podcast" www.skepticzone.tv He delights in teaching critical thinking to children and was a guest speaker at TAM 6 and Dragon*Con 2008.

Link

Read More...