fredag, mars 14, 2008

Pastor Torps Blogg liker det ikke

Når mennesket tukler med skaperordningen, da åpner vi for destruktive krefter. Da vil det skje en ytterliggere forsøpling og forvitring av verdigrunnlaget i vårt land.

Norge bør bygge på sitt historiske bibelske fundament, nemlig Bibelens ord. "Den evangelisk lutherske religion" som det heter i Grunnloven.
Det står altså dårlig til med nasjonen. Jeg visste faktisk ikke det, trodde det meste var ganske ok jeg.

0 Comments: