mandag, mars 03, 2008

Hva er det med somalierne?

"Voldskriminelle menn", "undertrykte slørkledde kvinner" og "mistilpassede barn og unge" dominerer mange nordmenns forestillinger om norsksomaliere. Bak mediemyten har forsker Katrine Fangen funnet et mer nyansert bilde av Norges fjerde største innvandrerbefolkning.

Link

0 Comments: