onsdag, februar 22, 2012

Kritisk masse 2012 – årets drømmehelg for skeptiske nordmenn

17. – 19. februar var den harde kjernen av norske skeptikere samlet for å feire den kritiske tanke, og hverandre, på Oslo kongressenter.

Kritisk masse – en motgift mot kvakksalveri, myter og overtro?

Årets kanskje største høydepunkt for norske skeptikere, konferansen Kritisk masse, fant sted på Oslo kongressenter i helgen. Arrangementet var en stor suksess, både i utførelse og billettsalg. Men hva er Kritisk masse og hva slags skepsis er det som ligger til grunn for arrangementet? Religioner.no tilbrakte helgen sammen med skeptikermiljøet og vil forsøke å gi et overblikk over arrangementet, samt en beskrivelse av innleggene som var mest relevante for religionsinteresserte. Først av alt kan det være på sin plass å presisere hva Kritisk masse-skepsis ikke er. Arrangementet er ikke ment å være et ateistisk prosjekt, selv om mange skeptikere er ateister, og man forsøker ikke å avkrefte det guddommeliges eksistens eller argumentere mot sannsynligheten for et liv etter døden. Derimot vies det stor plass til religiøse sannhetskrav som er vitenskapelig etterprøvbare. Her utpeker ikke minst alternativbevegelsen seg som et naturlig mål og religiøst fundert vaksinemotstand, alternativterapi, numerologi, telepati og spiritisme var noen områder som ble berørt i løpet av konferansen.

Link

0 Comments: