søndag, desember 26, 2010

Selvmotsigelser og logiske brister i Bibelen

Det som populært kalles kristen fundamentalisme bygger til syvende og sist på den forutsetning at Bibelen er for feilfri og innsiktsfull til å være menneskeverk og at intet mindre enn guddommelig inspirasjon er nok til å forklare dens mirakuløse perfeksjon. Som jeg tidligere har kommentert andre steder, er det mer enn nok å utsette på premissene bak et slikt syn. For eksempel vet vi, så godt som det er mulig å "vite" noe, at Jorden er ca. 750 000 ganger eldre enn det som fremgår av Bibelen [1]. Det lar seg i det hele tatt ikke bortforklare at skapelsesberetningen(e), historien om storflommen etc. er rene eventyr. Nyere arkeologisk forskning tyder på at det samme gjelder for historiene om jødenes utvandring fra Egypt, erobringen av Kana’an samt Davids og Salomons mektige imperier. Ingenting tyder på at stamfedrene Abraham, Isak og Jakob er historiske skikkelser, og selv ikke Moses later til å ha noen sterk forankring i virkeligheten (Finkelstein & Silberman 2001). Jeg ser ingen grunn til å benekte eksistensen av en historisk Jesus [2] men forsøkene på å rekonstruere mannen bak mytene spriker i alle retninger (Price 2003).

Men selv om vi ikke hadde alt dette, kunne vi enkelt avlive myten om Bibelens fullkommenhet simpelthen ved å lese det som står der. Ikke bare presterer bibelforfatterne å klassifisere flaggermusen under fugler og haren under drøvtyggere, og ikke bare fremstår universets allmektige skaper som inkarnasjonen av alle menneskelige feil og mangler som eksisterer, men for hvert vers som hevder én ting, er det som regel mulig å finne minst ett annet vers som hevder det stikk motsatte. Dette er nøyaktig hva vi kunne forvente av en 2000 år gammel tekst, skrevet av mange forskjellige forfattere med ulike innfallsvinkler og biaser. Det er derimot ikke hva vi skulle forvente av en fullkommen tekst ekstrahert fra sjelen til et allvitende vesen.

Dette har ført til en omfattende apologetisk litteratur for å bortforklare alle de "tilsynelatende selvmotsigelsene" i teksten: Hvis den besatte mannen ved Galileasjøen i Markusevangeliet, har blitt til to menn hos Matteus, kan en apologet for eksempel hevde at Markus og Matteus skriver om nesten identiske separate hendelser eller at Markus av en eller annen obskur grunn bare nevner den ene av i alt to besatte menn [3]. Som regel krever slike harmoniseringsforsøk så fantastisk søkte tolkninger at Gud måtte være en idiot for å uttrykke seg så klønete dersom det virkelig var noe slikt han mente å si.

1. Herrens egenskaper

Har noen sett Gud?

Er Gud allmektig?

Kan Gud bli sliten eller trenge hvile?

Kan Gud gjøre noe han selv kunne komme til å angre på?

Er Gud allvitende?

Visste Gud på forhånd at menneskene kom til å synde?

 • Guds uforanderlige plan har alltid vært å la Jesus dø for menneskenes synder, hvilket knapt gir noen mening med mindre han på forhånd visste at menneskene kom til å synde, slik at det ble behov for å frelse dem (Efeserne 1:5). Hvem som skal bli frelst og hvem som skal gå fortapt har vært forutbestemt siden ”før verdens grunnvoll ble lagt” (Efeserne 1:4-6, Efeserne 1:11, 2 Timoteus 1:9, Romerne 9:18-23)
 • Da han så at menneskenes ondskap var stor, angret Herren på at han hadde skapt menneskene, hvilket knapt gir noen mening, dersom han hele tiden hadde visst at det var dette som kom til å skje (1 Mosebok 6:5-7).

Er Gud pålitelig?

Gjør Gud forskjell på folk?

Er Gud god?

Har alle folk lik verdi for Gud?

Er det Guds vilje at noen mennesker skal gå fortapt?

___________________________________________________
1. Den irske erkebiskopen James Ussher skal på grunnlag av Bibelens geneologier ha Tidfestet skapelsen til søndag den 23. oktober 4004 fvt.
2. Jeg har tidligere argumentert for at det ikke eksisterte noen historisk Jesus, men har skiftet syn på dette punktet.
3. Det samme må i så fall også gjelde Lukas som er enig med Markus og ikke Matteus.

2. Bud og leveregler

Hva var de ti bud som stod skrevet på steintavlene som Moses mottok av Gud på Sinaifjellet?

 1. Ta deg i vare så du ikke slutter en pakt med innbyggerne i landet (for at de ikke skal bli en snare og lokke deg til å tilbe andre guder).
 2. Du skal ikke lage støpte gudebilder.
 3. Du skal holde de usyrede brøds høytid.
 4. Alt som kommer først fra mors liv hører Herren til.
 5. Du skal hvile på den sjuende dagen.
 6. Du skal holde festen for hvetehøsten og festen for frukthøsten.
 7. Tre ganger om året skal alle menn tre fram for Herren.
 8. Du skal ikke ofre blodet av Herrens slaktoffer sammen med syret brød.
 9. Du skal bringe det beste av førstegrøden til Guds hus.
 10. Du skal ikke koke et kje i melken fra moren.

2 Mosebok 34:12-26, 2 Mosebok 34:27-28

 1. Du skal ikke ha andre guder enn Jahve.
 2. Du skal ikke lage eller tilbe noe utskåret gudebilde.
 3. Du skal ikke misbruke Guds navn.
 4. Du skal holde hviledagen hellig.
 5. Du skal hedre far og mor.
 6. Du skal ikke slå i hjel.
 7. Du skal ikke drive hor.
 8. Du skal ikke stjele.
 9. Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste.
 10. Du skal ikke begjære din nestes hustru, eiendom, etc…

5 Mosebok 5:4-22

Skal Moseloven vare evig?

Er det påbudt å la seg omskjære?

Er det forbudt å jobbe på Sabbaten?

Er det galt å drepe?

Er det galt å stjele?

Kan man straffes for andres synder?

Hvor lenge skal man spise usyret brød i påsken?

Skal man gjengjelde ondt med ondt eller godt?

Hva slags kjøtt er det tillatt å spise?

Er incest forbudt?

 • Ja (3 Mosebok 18:6-18, 5 Mosebok 27:22)
 • Gud oppfordrer menneskene til å være fruktbare og legge jorden under seg. Med mindre alle på den tiden ble til ved jomfrufødsler, eller skapt av andres ribben, må dette nesten tolkes som en oppfordring til incest, ettersom Adams og Evas barn ikke kunne ha andre partnere enn sine egne søsken (1. Mosebok 1:27-28). Gud velsigner Abrahams ekteskap med sin egen halvsøster (1 Mosebok 20:11-12, 1 Mosebok 17:16).

Er skilsmisse tillatt?

Skal man hedre sine foreldre?

Har Gud gitt Israelittene bud om brennoffer og slaktoffer?

Er det positivt eller negativt å la seg kastrere?

 • "Ingen som er gildet, enten ved knusning eller ved å skjæres, skal være med i Herrens menighet" (5 Mosebok 23:1).
 • "der er gildinger som har gildet sig selv for himlenes rikes skyld. Den som kan fatte dette ord, han fatte det!" (Matteus 19:12).

Hvordan stiller Gud seg til menneskeofring?

Hva er essensen av loven?

Er loven god?

Er det rett eller galt å sverge?

 • "Herren din Gud skal du frykte, og ham skal du tjene, og ved hans navn skal du sverge" (5 Mosebok 6:13, 5 Mosebok 10:20). "...og den som sverger på jorden, skal sverge ved den trofaste Gud" (Jesaja 65:16). "såfremt de lærer mitt folks veier, lærer å sverge ved mitt navn: Så sant Herren lever [...] da skal de bli opbygget midt iblandt mitt folk" (Jeremia 12:16).
 • "Men jeg sier eder at I aldeles ikke skal sverge" (Matteus 5:34). "Men fremfor alt, mine brødre, sverg ikke, hverken ved himmelen eller ved jorden eller nogen annen ed!" (Jakob 5:12).

Hvor mange ganger skal man tilgi sin bror?

 • Sytti ganger sju (Matteus 18:21-22).
 • Du skal ikke tilgi din bror hvis han fremdeles ikke vil høre etter tre forsøk på å tale han til rette (Matteus 18:15-17).

___________________________________________________
1. Se også tidligere innlegg.

3. Generelt fra det Gamle Testamentet

Hva ble skapt i hvilken rekkefølge?

 • Himmel og jord
 • Lyset
 • En merkelig solid konstruksjon kalt "himmelhvelvingen" skapt for å skille "vannet som er under hvelvingen, fra vannet som er over hvelvingen" (?!?)
 • Hav og kontinenter
 • Sol og måne (samt resten av universet med alle sine trillioner av stjerner, nærmest som en ettertanke)
 • Sjødyr og Fugler
 • Landdyr
 • Mann og kvinne (samtidig)
 • Planter

1 Mosebok 1

 • Jord og himmel
 • Vann (i form av damp fra jordens indre)
 • Mannen (av jord)
 • Plantene
 • Dyrene
 • Kvinnen (av mannens ribben)

1 Mosebok 2:4-23

Hvor raskt skulle Adam dø?

Skal jorden vare evig?

Har det noensinne levd et rettferdig menneske?

 • Noah var "rettferdig og ulastelig" (1 Mosebok 6:9, 1 Mosebok 7:1). Job var ”ulastelig og rettskaffen” (Job 1:1, Job 2:3). Kong Josias "gjorde hvad rett var i Herrens øine" og "hadde omvendt sig til Herren av alt sitt hjerte og av all sin sjel og av all sin styrke efter hele Mose lov" (2 Kongebok 22:1-2, 23:25). Sakarias og Elisabet var rettferdige, og "vandret ulastelig i alle Herrens bud og forskrifter" (Lukas 1:5-6)
 • "De er alle avveket, alle tilsammen fordervet; det er ingen som gjør godt, enn ikke én" (Salmenes bok 14:3, Salmenes bok 53:4). "...for det finnes ikke et rettferdig menneske på jorden, som bare gjør godt og aldri synder" (Predikeren 7:20). "Det finnes ikke en rettferdig, enn ikke en" (Romerne 3:10). Alle har syndet (Romerne 3:23).

Hvor mange dyr av hvert slag hadde Noah med seg om bord i Arken?

Når gikk Noah om bord i arken?

Hvor lenge varte flommen?

Skal Gud utrydde alt liv på nytt?

Hvor mange språk eksisterte før byggingen av Babels tårn?

Hvem var far til Salah?

Hvor gammel var Tarah da han døde?

Hvor lang tid gikk det fra Gud opprettet sin pakt med Abraham til Moses mottok loven?

 • Loven ble gitt 430 år etter at Gud opprettet pakten med Abraham (Galaterne 3:16-17).
 • Israelittene bodde 430 år i Egypt (2 Mosebok 12:40-41). Jakob var 130 år da han og sønnene kom til Egypt (1 Mosebok 47:28). Isak var 60 år da Jakob ble født (1 Mosebok 25:26). Abraham var 100 år da Isak ble født (1 Mosebok 21:5). Abraham var 99 år gammel da pakten ble opprettet, altså året før Isak ble født (1 Mosebok 17:1-4). Dvs. at tiden fra pakten ble inngått til utvandringen fra Egypt = 430 + 130 + 60 + 1 = 621, og moses mottok loven etter utvandringen fra Egypt.

Var Gud kjent for Abraham og Isak Under navnet Herren [1]?

Hvem ga navn til Be’erseba?

Hvem var far til Basmat?

Hvem var far til Laban?

Hva skulle Jakob kalles?

Hvem var Elifas’ sønner?

Var Sibeon hevitt eller horitt?

Var Mahli sønn av Levi?

Hvem var Benjamins sønner?

Hvem var far til Ard og Na’aman?

Hvem var stamfar til den tolvte av Israels stammer?

Hvor ble Jakob begravet?

Fra hvem mottok Moses loven?

Hvor mange døde i pesten (som straff for å tilbe Ba'al-Peor)?

Hvor døde Aron?

Hvem var far til Akan?

Inntok Josva hele Kana’an?

Utryddet Josva folket i Geser?

Erobret Josva Megiddo og Dor?

 • Kongene av Megiddo og Dor er med på listen over konger som ble slått av Josva (Josva 12:7-23).
 • Megiddo og Dor var uerobret etter Josvas tid (Dommernes 1:27).

Hvor mange byer arvet Judas barn i lavlandet?

 • "I lavlandet: Estaol(1) og Sora(2) og Asna(3) og Sanoah(4) og En-Gannim(5), Tappuah(6) og Haenam(7). Jarmut(8) og Adullam(9), Soko(10) og Aseka(11) og Sa'ara'im(12) og Adita'im(13) og Haggedera(14) og Gederota'im(15) - fjorten byer med tilhørende landsbyer"(Josva 15:33-36)

Hvilken stamme arvet Estaol og Sora?

Hvilken stamme tilhørte Ajalon?

Var Samuel efra’imitt eller levitt?

Hvor lenge var paktens ark i Abinadabs hus?

Utryddet Saul amalekittene?

Hvem var far til Akan?

Var Samuel efra’imitt eller levitt?

Hvem var Samuels førstefødte sønn?

Hvem var far til Kis?

Hvor mange sønner hadde Isai?

Hvem drepte Goliat?

Var David kjent for Saul før dette?

Var Akimelek far til eller sønn av Abjatar?

Spurte Saul Herren om hjelp mot filisterne?

Hvordan døde Saul?

Døde hele Sauls familie?

 • "Således døde Saul og hans tre sønner og hele hans hus; de døde alle sammen" (1 Krønikebok 10:6).
 • Sauls sønn Isboset var konge i to år etter Sauls død (2 Samuel 2:7-10).

Hvem var den andre av sønnene David fikk i Hebron?

Hvor mange sønner fikk David i Jerusalem?

Hvor drepte Herren Ussa for å røre ved arken?

Hvor mange hestefolk tok David fra Hadadeser?

Hvor mange syriske stridsvogner beseiret David?

Hvor mange sønner hadde Absalom?

Hvem var far til Amasa?

Hvor mange barn hadde Sauls datter Mikal?

Hvor mange ganger syndet David?

 • Davids eneste synd noensinne var å sende Uria i døden (1 Kongebok 15:5).
 • David syndet så grovt ved å gjennomføre en folketelling (?!?), at Gud drepte 70 000 mann som straff (2 Samuel 24:10-17).

Hvem påvirket David til å gjennomføre folketellingen?

Hva var resultatet av folketellingen?

Hvor mange år med hungersnød kunne David velge som straff?

Hvem var høvedsmann for drabantene?

Hvor mye betalte David for treskeplassen og oksene?

Hvor mange stallrom hadde Salomo for sine vognhester?

Hvor mange oppsynsmenn hadde Salomo?

Hvilken stamme tilhørte Hirams mor?

Hvor mye rommet Salomos "støpte hav"?

Hva inneholdt paktens ark?

 • "Det var ikke noget i arken uten de to stentavler som Moses hadde lagt ned der ved Horeb, dengang Herren gjorde pakt med Israels barn da de drog ut av Egyptens land" (1 Kongebok 8:9, 2 Krønikebok 5:10).
 • "...og paktens ark, som var klædd rundt om med gull, og i denne var en gullkrukke med manna og Arons stav, som hadde blomstret, og paktens tavler" (Hebreerne 9:4).

Hvor mange var Salomos arbeidsformenn?

Hvor mange talenter hadde Hirams folk
med fra Ofir?

Hvem var Abias morfar?

Var Asa sønn eller sønnesønn av Ma’aka?

Fjernet Asa offerhaugene?

Når døde Baesa?

Hvor lenge hersket Omri?

Fjernet Josafat offerhaugene?

Når ble Akasja konge?

Hvordan døde Akajsa?

 • "Akasja [...] flyktet [...] og tok veien til havehuset; men Jehu satte efter ham og ropte: Slå også ham ned! Og de slo ham ned i hans vogn i Gur-kleven ved Jibleam, og han flyktet til Megiddo og døde der" (2 Kongebok 9:27).
 • "Så søkte han efter Akasja, og han blev grepet mens han holdt sig skjult i Samaria, og de førte ham til Jehu og drepte ham" (2 Krønikebok 22:9).

Når ble Joakas konge?

Hvor lenge regjerte Jotam?

Hvor døde kong Josias?

Hvem ble konge etter Jojakim?

 • Hans sønn Jojakin (2 Kongebok 24:6).
 • "Derfor sier Herren så om Judas konge Jojakim: Han skal ikke ha nogen ætling som skal sitte på Davids trone" (Jeremia 36:30).

Hvem satte Nebukadnesar til konge i Jojakins sted?

Så Sedekias Babels konge Nebukadnesar?

 • "Så sier Herren, Israels Gud: Gå og tal til Judas konge Sedekias og si til ham: Så sier Herren: Se, jeg gir denne by i Babels konges hånd, [...] og dine øine skal se Babels konges øine" (Jeremia 34:2-3).
 • Sedekias ble blindet før han ført til Babylon (2 Kongebok 25:7).

På hvilken dag ble tempelet i Jerusalem brent?

Hvor høye var søylehodene på søylene som Salomo hadde laget til tempelet?

På hvilken dag ble Jojakin løslatt?

Hva var slektsleddene mellom Joram og Josias?

 • Joram, Akasja, Joas, Amasja, Asarja, Jotam, Akas, Esekia, Manass, Amon, Josias (1 Krønikebok 3:11-14).
 • Joram, Ussias, Jotam, Akas, Esekias, Manasse, Amon, Josias (Matteus 1:8-10).

Hvem var far til Jekonja?

Hvem var far til Serubabel?

Hvem var Semajas sønner?

 • "Semajas sønner var Hattus(1) og Jigal(2) og Bariah(3) og Nearja(4) og Safat(5), seks i tallet" (1 Krønikebok 3:22).

Hvem var Jedutuns sønner?

 • "det er Jedutuns sønner: Gedalja(1) og Seri(2) og Jesaja(3), Hasabja(4) og Mattitja(5), seks i tallet" (1 Krønikebok 25:3).

Hvor mange gull- og sølvkar førte Sesbassar med seg da de bortførte dro fra Babel til Jerusalem?

 • "Tallet på dem var: tretti gullfat, tusen sølvfat, ni og tyve offerkniver, tretti gullbeger, fire hundre og ti sølvbeger av næst beste slag og tusen andre kar" (Esra 1:7-10).
 • "Karene av gull og sølv var i alt fem tusen og fire hundre. Alt dette førte Sesbassar med sig da de bortførte drog op fra Babel til Jerusalem" (Esra 1:11).

Hvor mange mann returnerte til Juda fra Babel?

Hvor mye ga folket til gjenreisningen av tempelet?

 • 61000 dariker i gull, 5000 miner i sølv og 100 prestekjoler (Esra 2:69).
 • 20000 dariker i gull, 2000 miner i sølv og 67 prestekjoler (Nehemias 7:72).

Hvem var far til Sakarja?

___________________________________________________
1. "Herren" er en oversettelse av tetragrammet JHVH (Jahve).

4. Generelt fra det Nye Testamentet

Hvor mange slektsledd var det mellom og David Jesus?

 • 28 slektsledd f.o.m David t.o.m Jesus (Matteus 1:6-16).
 • 43 slektsledd (med helt andre navn) f.o.m David t.o.m Jesus (Lukas 3:23-31).
 • Jesu mor var en Jomfru og ble fruktsommelig med den hellige ånd, følgelig kunne ikke Jesus være beslektet med David gjennom Josef i det hele tatt (Matteus 1:18-23, Lukas 1:34-35).
 • Messias er ikke Davids sønn (Markus 12:35-37).

Hvor dro Maria og Josef etter Jesu fødsel?

Visste Maria og Josef at Jesus var Guddommelig?

 • Maria blir på mirakuløst vis gravid med den hellige ånd, og engelen Gabriel annonserer at barnet er guddommelig (Matteus 1:20-23, Lukas 1:26-38).
 • Likevel, forstår ikke foreldrene hva Jesus snakker om, når han sier han hører til i sin fars hus (tempelet i Jerusalem) (Lukas 2:43-50).
 • Jesu familie trodde han var fra forstanden (Markus 3:21).

Var døperen Johannes en reinkarnasjon av profeten Elia?

Visste Johannes at Jesus var Messias?

 • Johannes har vitnet om at Jesus er Guds sønn. Han døper med vann for å åpenbare Jesus for Israel (Johannes 1:29-34). Johannes sier at han selv trenger å døpes av Jesus (Matteus 3:13-14). Etter at Jesus er døpt av Johannes, åpner himmelen seg, og en røst fra himmelen erklærer at Jesus er Guds sønn (Matteus 3:16-17, Markus 1:9-11, Lukas 3:21-22).
 • Senere sender Johannes sine disipler til Jesus for å spørre om han er den som skal komme, eller om de skal vente på en annen (Matteus 11:2-3, Lukas 7:18-20).

Hva gjorde Jesus like etter dåpen?

Hvordan rekrutterte Jesus Peter?

 • Peter og Andreas skal ut og fiske, og Jesus ber dem heller bli med han og fiske mennesker (Matteus 4:18-20, Markus 1:16-18).
 • Peter har strevet hele natten uten å få noen fangst. Jesus ber han kaste ut sine garn på nytt, og Peter haler i land en kjempefangst (Lukas 5:2-11).
 • Peters bror Andreas løper til Peter og forteller at de har funnet Messias, etter å ha hørt Johannes snakke om Jesus (Johannes 1:35-42).

Hvem var den tolvte disippelen?

Kontaktet mannen med den syke tjeneren Jesus personlig?

Hvor mange besatte menn møtte Jesus ved Galileasjøen?

Nærmere bestemt hvor skjedde dette?

Hvorfra kom kvinnen med den besatte datteren?

Hvor mange blinde helbredet Jesus på vegen til Jeriko?

Når kastet Jesus kjøpmennene ut av tempelet?

Hvor ble Jesus salvet?

Ba Jesus om for sitt liv?

Hva gjorde Judas med sølvpengene han mottok for å forråde Jesus?

Hvordan døde Judas?

Hva sa Jesus til Pilatus?

Hvem bar Jesu kors?

På hvilken dag ble Jesus korsfestet?

Når på døgnet ble Jesus korsfestet?

Spottet de andre korsfestede forbryterne også Jesus?

 • Ja, "de som var korsfestet sammen med ham" (i bestemt form flertall) spottet han (Markus 15:32, Matteus 27:44).
 • Bare en av forbryterne spottet Jesus og ble irettesatt av den andre (Lukas 23:39-42).

Hva var Jesu siste ord på korset?

Hvem var kvinnene som kom til Jesu grav?

Var graven åpen da kvinnene kom?

Hvem møtte kvinnene ved graven?

Hadde noen gjenoppstått fra de døde før Jesus?

Fortalte kvinnene disiplene at Jesus var gjenoppstått?

Hvem var de(n) første Jesus åpenbarte seg for etter oppstandelsen?

Hvor åpenbarte Jesus seg for resten av disiplene?

Når ble Jesus tatt opp til himmelen?

Hvor var Jesus da han ble hentet opp til himmelen?

Har noen andre enn Jesus steget opp til himmelen?

Er Jesus allmektig?

Er Jesus Gud?

 • Ja: "I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.[...] Og Ordet blev kjød og tok bolig iblandt oss" (Johannes 1:1, Johannes 1:14). "jeg og Faderen, vi er ett" (Johannes 10:30). "den som ser mig, ser ham som har sendt mig" (Johannes 12:45). "For i ham bor hele guddommens fylde legemlig" (Kolossenserne 2:9). "Vis samme sinnelag som Jesus Kristus. Enda han var Gud holdt han ikke på sine rettigheter". (Filippenserne 2:5-6).
 • Nei: "Men Jesus sa til ham: Hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten én, det er Gud" (Markus 10:18, Lukas 18:19). "å sitte ved min høire og ved min venstre side, det tilkommer det ikke mig å gi nogen, men det gis dem som det er beredt av min Fader" (Matteus 20:23). "Men hin dag eller time vet ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men alene min Fader" (Markus 13:32, Matteus 24:36). "Min Fader! er det mulig, da la denne kalk gå mig forbi! Dog, ikke som jeg vil, men som du vil!" (Matteus 26:39, Markus 14:36, Lukas 22:42). "For jeg har ikke talt av mig selv, men Faderen, som har sendt mig" (Johannes 12:49). "Faderen er større enn jeg" (Johannes 14:28).

Når skal Guds rike komme?

 • Før apostlene har rukket å forkynne evageliet over hele Israel (Matteus 10:23).
 • Ikke før evangeliet er forkynnet over hele verden (Matteus 24:14).

___________________________________________________
1. Forfatteren har neppe vært lokalkjent i Galilea, ettersom verset gir inntrykk av at Gerasa ligger like ved Galileasjøen mens avstanden i virkeligheten er på hele 5 mil.
2. For Johannes symboliserer Jesus "Guds lam, som bærer verdens synd".
3. Opprinnelig hentet fra Salmenes Bok 22.2. Som andre har påpekt, høres sitatet ikke akkurat ut som noe man skulle forvente å høre fra noen som hadde planlagt det slikt.

0 Comments: