lørdag, november 06, 2010

Forskning på alternativ medisin

Når man diskuterer alternativ medisin kommer ofte spørsmålet om dokumentasjon og forskning opp. Faktisk er det kanskje det viktigste stridsemnet mellom alternativt og naturvitenskapelig tenkende. Et vanlig svar fra de alternative er at naturlegemidler ikke kan patenteres, og derfor ikke er økonomisk lønnsomme å teste, produsere og distribuere. Dermed har ikke produsentene av naturlegemidler råd til å forske på produktene sine, sies det.

Det sies gjerne også at den farmasøytiske industrien og deres lobbyer vil “skvise ut” naturlegemidler hvis man kan vise at de har effekt. (det siste avsnittet står faktisk å lese på NIFABs nettsider!).

Andre argument er at en del alternativ medisin ikke lar seg forske på, eller at “det er mye vitenskapen ikke kan forklare”.

Det er mye ved disse påstandene som kan diskuteres. Jeg skal prøve meg på en nogenlunde balansert diskusjon.

Link

0 Comments: