mandag, mars 23, 2009

Når ble religiøs hjernevasking en form for utdanning?

En leser tipset meg om et sjokkerende eksempel på kristenfundamentalistisk, antivitenskaplig propaganda fra nettsiden til en norsk skole. Når jeg forsøkte å åpne tre av linkene han sendte meg, fikk jeg bare opp blanke sider, men gjengir siste artikkel i sin helhet i tilfelle de forsøker å slette sine spor. På sidene til Moltemyr skole i Arendal, under tittelen Forbudt Arkeologi kan vi lese:
Mange arkeologiske funn de siste 100 år, har vært svært interessante, men noen av disse funnene passer ikke inn for den etablerte vitenskapen. De kaller funnene "out of place fossils"

Den etablerte vitenskapen mener at dinosaurene døde ut for ca 65 millioner år siden, mens det eldste form for menneske skal ha oppstått for 4,4 mill. år siden, hevder evolusjonistene. Nå viser det seg at det er mange arkeologiske funn der dinosaurer og mennesker opptrer samtidig. Disse funnene har vitenskapen prøvd å skjule.

Fra Caplex:
Dinosaurene som oppstod mot slutten av trias for ca. 200 mill. år siden, døde ut forbausende hurtig ved slutten av kritt for ca. 65 mill. år siden.
Mennesket
Utviklingslinje fra nærmennesket Artipithecus ramidus, i menneskefamiliens eldste slekt, for ca. 4,4 mill. år siden, via Australopithecus, for ca. 4 mill. år siden, til Homo-artene (moderne mennesket).

Menneskets alder
Evolusjonistene tar vel litt hardt i når de mener Artipithecus ramidus og Australopithecus, var menneskts forfedre. De er begge apekatter på lik linje med sjimpanser, men de skulle gå mer oppreist. Australo betyr sør og pithecus betyr apekatt; altså sørlig apekatt. Disse levde for ca 4 mill år siden.
Det er ikke funnet noe mellomledd mellom aper og mennesker, og Darwin kalte dette for "the missing link".

Paleontologer hevder at det første mennesket Homo erectus (se tegning) skal ha levd tidligst for 1,8 mill år siden. Nyere forskning der genetikere har analysert DNA, har kommet fram til at alle mennsker stammer fra ett foreldrepar og mennesket er ca 100.000 år gamle.

Her er forskerne svært uenige; så menneskets alder er satt et sted mellom 1,8 mill år og 100.000 år

Forbudt arkeologi - "Out og place fossils"

FUNN 1:
I 1945 oppdaget den tyskfødte arkeologen Waldemar Juelsrud, en mengde forhistoriske leirfigurer, inkludert en mengde dinosaurfigurer, nærmere 2 meter under overflaten ved foten av El Torofjellet i utkanten av Acambaro i utkanten av Guanajuato i Mexico. Nasjonalmuseet i Mexico ved Carlos Perea har hatt ansvaret for utgravingene fram til 1990-årene. De fant hele 33.000 leirfigurer der mange viste forskjellige dinosaurtyper som vi i dag kjenner. Leirfigurene er datert til ca 3000 f.Kr.

I 1910 ble de første dinosaurene tegnet utfra skjelettfunn, og og de første dinosaurfunn ble gjort på 1800-tallet. Dermed skal ingen andre mennesker ha visst om dinosaurene. Hvordan kunne mennesker forme forskjellige dinosaurtyper 3000 f. Kr.når de ikke fantes.


Se:
http://www.zoomwhales.com/subjects/dinosaurs/dinofossils/locations/Mexico.shtml
og: http://www.bible.ca/tracks/tracks-acambaro-dinos.htm

FUNN 2:
Museumsdirektør Dr. Carl Baugh har i 30-40 år ledet utgravninger ved Paluxy river i Glen Rose i Texas. Der er det funnet 475 dinosaurspor, 86 menneskespor og 7 kattespor ved siden av hverandre i samme krittsystem (144 - 66 millioner år siden). Senere ble det også funnet en fossil menneskefinger i samme krittlag.

FUNN 3:
Professor Dr. Javir Cabrera fra Lima Universitetet i Peru, har funnet 1100 begravelsessteiner der mange har inntegnet forskjellige dinosarer, bl.a. Triceratop-dinosaur. Tegningene viste også mennesker som jaktet på dinosaurer.

Problem for den etablerte vitenskap
Dersom den etablerte vitenskapen skal godta disse funnene, raser hele grunnmuren som de har bygd opp. Nå har de en grei forklaring på det meste, men de utelukker mange funn. Overfor er nevnt kun tre funn, men det er mange funn som er blitt stemplet som "out og place fossils".

Når de hevder at dinosaurene døde ut for 65 mill. år siden og det tidligste mennesket levde for 4 mill år siden, har de et forklaringsproblem.Da er det enklere å legge dette vekk; det passer ikke inn.

I den siste tiden er tidfesting tatt opp til ny vurdering. Vitenskapen har ingen sikker teknikk til å tidfeste ting som har vært levende, eldre enn ca 6000 år. All annen tidfesting kan være meget subjektiv. Vi vil nok møte mange interessante diskusjoner innen vitenskapen framover. -British Museum vil ta opp tidfesting av gjenstander og hendelser på nytt.

Since Dinosaurs and Humans co-existed…

What are the Implications?
According to leading evolutionists.

Evolutionary theory obliterated!

Richard Dawkins

Richard Dawkins, Oxford "alleged human bones in the Carboniferous coal deposits. If authenticated as human, these bones would blow the theory of evolution out of the water." (Free Inquiry, V.21, No.4, 10/11/2001)

Richard Dawkins, Oxford "…there are certain things about the fossil record that any evolutionist should expect to be true. We should be very surprised, for example, to find fossil humans appearing in the record before mammals are supposed to have evolved! If a single, well verified mammal skull were to turn up in 500 million year old rocks, our whole modern theory of evolution would be utterly destroyed. Incidentally, this is a sufficient answer to the canard, put about by creationist and their journalistic fellow travelers, that the whole theory of evolution is an 'unfalsifiable' tautology. Ironically, it is also the reason why creationist are so keen on the fake human footprints, which were carved during the depression to fool tourist, in the dinosaur beds of Texas," (The Blind Watchmaker, 1986, p.225)

Steven Stanley

Steven M. Stanley, Johns Hopkins University, "There is an infinite variety of ways in which, since 1859, the general concept of evolution might have been demolished. Consider the fossil record--a little known resource in Darwin's day. The unequivocal discovery of a fossil population of horses in Precambrian rocks would disprove evolution. More generally, any topsy-turvy sequence of fossils would force us to rethink our theory, yet not a single one has come to light. As Darwin recognized, a single geographic inconsistency would have nearly the same power of destruction." (The New Evolutionary Timetable, 1981, p.171)

NOVA TV Special, God, Darwin And The Dinosaurs, "...dinosaur footprints, side by side with humans. Finding them would counter evidence that humans evolved long after the dinosaurs became extinct and back up...[the] claim that all species, including man, were created at one time."

Ernst Mayr

Ernst Mayr, Harvard, "Creationists have stated that humans and dinosaurs were contemporaries in time...Were this momentous statement true the names of its discoverers would thunder down the corridors of time as individuals who made one of the most outstanding discoveries of the twentieth century." (Gish-Mayr Debate, Evansville, Indiana.)

Niles Eldridge, American Museum of Natural History., "We have been looking at the fossil record as a general test of the notion that life has evolved: to falsify that general idea, we would have to show that forms of life we considered more advanced appear earlier than the simpler forms." (Monkey Business, p.46, 1982)


Les mer om mennskets historie, sett fra et vitenskaplig perspektiv: Encarta (Klikk her)
Legger også ved de øvrige linkene selv om jeg ikke får opp noe innhold selv. Kanskje noen klarer å finne tilbake innholdet? Slik mange som har noe å skjule alt har erfart, er det ikke lett å fjerne sine spor på nettet fullstendig.
http://moltemyr.skole.no/?artID=2259&navB=1
http://moltemyr.skole.no/index.php?artID=2327&navB=1
http://moltemyr.skole.no/index.php?artID=2328&navB=1

REDIGERT:
Det ser ut til at de fleste artiklene er slettet, men som sagt; Det er ikke lett å slette sine spor fullstendig. Saken er også kommentert i Agderposten, hvor vi bl.a. kan lese at:

Kort tid etter at rektor Egil Mjåvatn ble kontaktet av abcnyheter.no, ble artikkelen fjernet fra Arendal kommune sine nettsider. Han mener det ikke er et problem at lærere skriver slike artikler på skolens nettsider.

– Hvis det er noe som er uheldig i dette, er det at det ikke fremkommer tydelig at det er hans syn det er snakk om, sier Mjåvatn til abcnyheter.
Horribelt at en slik person har blitt ansatt som naturfaglærer i det hele tatt, og dobbelt horribelt at rektor ikke mener det er noe problem at skolens sider brukes til å spre antivitenskaplig løgnpropaganda.

3 Comments:

z said...

dette er tull man forventer fra småskoler i sørstatene i USA, ikke her i Norge.
lurer på om rektor synes det er også greit med en holocaustfornekter som historielærer?

Helge said...

Jeg leste om dette på forskning.no i går og det var mange fine kommentarer under aretikkelen.

Hume's Razor said...

Patetisk at Agderposten forsøker å fremstille det som Bauge blir uthengt for kritikk. Her er kommentarene jeg postet:

Fortjent uthenging
Skrevet av: HZQW9, 24-03-2009 07:54:50
Dette er bare så altfor velkjente fakter fra kreasjonisthold: Man driver ikke religiøs indoktrinering, men vil bare lære barna å tenke kritisk selv, må vite! Men kritisk tenkning er det siste man fremmer ved å promotere 100% diskreditert kreasjonistpropaganda som at det ikke finnes noen overgangsfossiler, at det er funnet spor av dinosaurer og mennesker fra samme periode eller at C14-datering ikke virker. Baugens troverdighet blir ikke bedre av at han fortsetter å repetere Michael Behe's totalt diskrediterte argumenter for såkalt ureduserbar kompleksitet.

Typisk er det også at Baugen angriper en parodiert stråmann-versjon av evolusjonslæren. Det evolusjonslæren faktisk sier er at alt liv på Jorden, inkludert oss, har utviklet seg fra et felles opphav gjennom en kombinasjon av genetisk variasjon og naturlig utvalg. Den første replikatoren var neppe noe mer enn et selvreplikerende molekyl, og ikke en moderne celle slik Baugen fremstiller det. Teorien ble først formulert av Charles Darwin i The Origin of Species (1959). Darwin observerte at individer av samme art er ulikt rustet med tanke på arvelige egenskaper som størrelse, utseende, syn, hørsel, luktesans, fysisk styrke, hurtighet, utholdenhet, intelligens etc. Ulik utrustning fører til at ikke alle individer stiller like sterkt i kampen for å overleve. I vill tilstand dør de fleste individer før de får sjansen til å reprodusere seg, mens de få som lykkes viderefører de samme egenskapene som hjalp dem å lykkes til avkommet. Prosessen er kjent som naturlig utvalg, og forklarer hvordan nye arter utvikler seg over tid.

I "Origin" tar Darwin utgangspunkt i en alminnelig erfaring innen husdyravl: Hvis man selektivt krysser dyr med bestemte "ønskelige" egenskaper (kuer som produserer ekstra mye melk, hester som løper ekstra fort etc.) over mange generasjoner, vil disse egenskapene etter hvert gå over til å bli det normale. Darwins unike innsikt var at naturen selv kan spille rollen som "oppdretter" uten at prosessen trenger å involvere noen som helst bevissthet, intelligens eller vilje. Alt som trengs er at kun individer som nyter en eller annen fordel i forhold til resten får sjansen til å reprodusere seg - og dermed videreføre den samme fordelen til avkommet. I praksis skjer dette ved at individer som mangler disse fordelene som regel bukker under i kampen for tilværelsen, slik at kun de best utrustede får sjansen til å reprodusere seg.

I dag vet vi at forskjellene i utrustning blant individer av samme art skyldes ulike gener. Denne kunnskapen var ukjent for Darwin selv, men har styrket hans teori betraktelig i ettertid. Genene kan forstås som kodede instruksjoner for å bygge individuelle organismer og kopieres intakt fra foreldre til avkom (50 % fra hver av foreldrene hos arter som formerer seg seksuelt). Genetisk variasjon oppstår som følge av små ”kopifeil” kalt mutasjoner. De genene som resulterer i de best utrustede individene vil lettere – og derfor oftere – gå i arv enn andre, og akkumuleres derfor i populasjonen over tid, mens konkurrerende gener fortrenges og blir borte. Over veldig lang tid akkumuleres så store genetiske endringer at vi kan snakke om en ny art.

Baugen nevner ikke naturlig utvalg i det hele tatt men representerer det hele som at "Drivkraften bak dette skulle være kampen om tilværelsen".

Baugen viser med dette at han ikke har noe som naturfaglærer å gjøre. Men mindre han får sparken eller sier opp selv, vil jeg oppfordre alle foreldre av elever ved Moltemyr skole å flytte barna til en skole som driver med utdanning i stedet for religiøs indoktring.

Bare så det er ikke er noen tvil, kommer også evolusjonslæren med en rekke sterke forutsigelser som er testet og bekreftet av overveldende mengder empiriske data. For eksempel forutsier evolusjonslæren at at fossilene av utdødde arter som er oppbevart i sedimentære berglag, burde vitne om endringer over tid, slik at fossilene blir gradvis mer primitive nedover i langene. En enda viktigere forutsigelse er at fossilrekken ikke kan inneholde anakronismer av noe slag. (mennesker og dinosaurer i samme geologiske lag etc.) Disse forutsigelsene testes ut i praksis hver gang et nytt fossil avdekkes, og samtlige bekrefter evolusjonslærens forutsigelser. Siden Darwins tid har vi også funnet en rekke forbilledlige overgangsfossiler, bl.a. mellom reptiler og fugler, mellom hvaler og deres landlevende forgjengere samt en rekke mellomformer mellom aper og mennesker.

Siden alle livsformer i følge evolusjonslæren har utviklet seg fra andre, er det også rimelig å forvente at nålevende arter skulle oppvise arvegods fra tidligere evolusjonstrinn som ikke lenger har noen spesiell nyttefunksjon. Slike rudimentære strukturer er vanlige i naturen, inkludert øyne under huden hos grottelevende, blinde fisker, rester etter hofteben hos slanger og fullt utviklede vinger under skallet hos flyveudyktige biller. Det er også fanget delfiner med underutviklede baklemmer stikkende ut av buken. Den genetiske koden for å utvikle baklemmer er med andre ord fremdeles bevart hos disse havpattedyrene selv om den har blitt inaktiv hos de fleste individer. Akkurat som harddisken på en typisk PC inneholder store mengder skjult kode etter tidligere arbeider, slettede filer etc., er vårt DNA spekket med skjult kode fra tidligere evolusjonstrinn som senere har blitt inaktiv, men fremdeles kan brukes av molekylære biologer til å avgjøre slektskapsforhold.

De mest imponerende bevisene for evolusjonslæren har nettopp kommet fra den molekylære biologiens område i vår egen tid. F.eks. oppviser mennesker og sjimpanser de samme aminosyre-sekvensene for proteinet cytokrom c i tillegg til de samme 8 defektene i pseudogenet steroid 21-hydroksilase. Det er også funnet såkalte endogene retrovirus i menneskets DNA som vi har til felles med sjimpansene. Felles arv er den eneste kjente mekanismen som kan forklare et slikt sammenfall. Sannsynligheten for å finne disse likhetene hos to ubeslektede livsformer ved en tilfeldighet er så mikroskopisk at den i praksis kan avskrives. Allerede før Darwins tid var det klart for biologer at organismer kunne klassifiseres i grupper og undergrupper etter graden av morfologisk likhet på en måte som til forveksling liknet et slektstre. Graden av likhet på molekyl- og DNA-nivå tillater oss å sette opp et tilsvarende slektstre på fullstendig uavhengig basis, og alt i alt bekrefter* resultatet det tidligere bildet basert på morfologi.
* Med noen ganske få unntak, spesielt blant encellede organismer som er vanskelige å klassifisere på grunnlag av morfologiske trekk.

Det er heller ikke riktig - slik det av og til hevdes - at evolusjon aldri er observert i sanntid. Vi observerer evolusjon hver gang bakterier utvikler resistens mot antibiotika, og når våre insektmidler slutter å virke.

Som man kunne forvente av en blind og interesseløs prosess, er evolusjonen heller ikke feilfri. Der hvor en intelligent designer har mulighet til å planlegge fremover, kan det naturlige utvalg kun fungere ved å videreføre og akkumulere variasjoner som viser seg å virke i ettertid. Og mens en designer har anledning til å gå tilbake til tegnebrettet og starte på nytt når de gamle løsningene ikke lenger strekker til, er det naturlige utvalg henvist til å modifisere det som er der fra før. Vår egen blindtarm og den blinde flekken i øyet er kun to eksempler på suboptimale løsninger fra biologiens område som ingen intelligent designer ville vært bekjent av. En rekke arter ender opp med å utvikle seg inn i et hjørne hvor de på sikt er dømt til utryddelse. Trolig over 99% av alle arter som noensinne har eksistert er allerede utdødd, og ingenting tyder på at nålevende arter representerer noe unntak fra denne trenden på lang sikt.