onsdag, februar 04, 2009

Svar på kritikken så langt..

Siden ingen foreløpig har fulgt min oppfordring om å skrive inn og fortelle meg hvorfor det jeg skrev i min email til James Randi er feil, ser jeg ingen annen utvei enn å gjøre det selv. Jeg synes i det minste at noen for skams skyld kunne tatt seg bryet med å anklage meg for å være kjøpt og betalt av legmiddelindustrien, men la gå. Her er mine svar på kritikken så langt.

Hva har Gjerstad gjort deg? Han er bare en hjelpsom og beskjeden mann som aldri har fremhevet sin egen person eller tatt seg betalt for sine tjenester.
Svar: Så med mindre Gjerstad har gjort en personlig fortred, kan man ikke stille seg skeptisk til hans påståtte helbredende evner? Hvis det ikke er dette som er ment, hva er da hensikten med spørsmålet? Gjerstad krever muligens ikke betaling for sine "tjenester", men har trolig tjent en anstendig sum på gaver uten at jeg nødvendigvis ser noe galt i det. Han er heller ikke mer beskjeden enn at han tidligere har skrevet to bøker om seg selv, stilt opp i infotainment-programmer på NRK og blitt portrettert i en biografi som har gjort han til rikskjendis.
Kilde: unfiltered perception

Men selv om Gjerstad ikke går aktivt inn for å berike seg selv eller sette sin egen person i fokus, hva har så det med saken å gjøre? Jeg kan ikke huske å ha kritisert Gjerstad for å promotere seg selv på noen måte. Derimot har jeg kritisert massemediene for å gi han allverdens gratis reklame enten han selv har bedt om det eller ikke, samt deler av publikum for å svelge påstandene om han ukritisk. Spesielt har jeg kritisert politikere som promoterer det overnaturlige for å utvise skremmende mangelfulle evner til rasjonell evaluering av beviser.
Gjerstad har beviselig helbredet tusener. Hans evner har blitt testet og bekreftet på NRK.
Svar: Hvis dette var tilfelle, burde det være en enkel sak å frembringe noe mer enn anekdotiske beviser. Det burde også være en enkel sak å innkassere James Randis pris på $ 1 000 000 til enhver som kan demonstrere noen form for overnaturlige eller paranormale evner i et forsvarlig kontrollert eksperiment (En uformell demonstrasjon på TV er selvsagt ikke på langt nær godt nok). Dersom Gjerstad ikke ønsker å berike seg selv, finnes det nok av veldedige formål å donere pengene til. Lykke til!

Hvordan vi subjektivt føler oss påvirkes i høyeste grad også av suggesjon samt egne forventninger til hva som skal skje. Ofte kan selve forventningen om å motta effektiv behandling i seg selv være nok til at vi faktisk føler oss bedre. Dette gjelder spesielt for smertesymptomer som påvirkes sterkt av hvordan de rent subjektivt oppleves. Troen på behandlingen kan også være med å frigjøre endorfiner og undertrykke stresshormoner, hvilket kan ha en helt konkret fordelaktig effekt. Sammen med en rekke andre separate mekanismer utgjør dette den såkalte placeboeffekten (egentlig en kombinasjon av mange ulike effekter).

Men selv om noen har vært hos Gjerstad og så faktisk blitt frisk, så følger det ikke at "behandlingen" fra Gjerstad var årsaken til at de ble friske. Immunforsvaret gir oss en sterk beskyttelse og de fleste sykdommer går etter hvert over av seg selv med eller uten behandling. Argumentet er kjent som post hoc ergo propter hoc, og er en av de eldste feilslutningene i boken. At hendelse A inntreffer før hendelse B innebærer ikke nødvendigvis at A forårsaket B. Både A og B kan f.eks. ha en felles årsak C, eller inntreffe uavhengig av hverandre.
Verken Hansen eller Ballo har foreslått å bytte ut konvensjonell behandling med healing. Deres private tro på healing eller bønnevers er irrelevant for deres jobb som helseminister henholdsvis sjef for rettsmedisinsk institutt.
Svar: Men den generelle mangel på dømmekraft som røper seg i en slik tro er ikke irrelevant for personer som er satt til å fatte informerte beslutninger til det beste for folket, spesielt ikke i spørsmål som angår liv og helse.

Siste punkt er ikke lenger aktuelt, men jeg inkluderer det likevel for ordens skyld.
Den foreslåtte utvidelsen av rasismeparagrafen representerer et mindre omfattende forbud i forhold til den tidligere blasfemiloven. Ingen har til hensikt å forby Life of Brian.
Svar: Hvordan kan noen lov være mindre omfattende enn en som kun eksisterer på papiret? Hva er hensikten med en slik utvidelse i det hele tatt hvis den uansett ikke kommer til å forby noe som ikke er forbudt fra før? La gå at Life of Brian fremdeles ville vært tillatt, men hva med neste film a-la Submission eller Fitna når Islamske pressgrupper roper om diskriminering og opptøyene herjer i gatene? Jeg vil helst slippe å overlate til våre politikere å vise ryggrad og avstå fra å misbruke rasismeparagrafen i en sådan stund.

0 Comments: