torsdag, februar 14, 2008

Åpenbaring slår til?


De har blitt foreslått at det finnes en sammenheng mellom dette produktet og Johannes åpenbaring kap 13 v. 16-17:

Det tvinger alle – små og store, rike og fattige, frie og slaver – til å ha et merke på sin høyre hånd eller på pannen. Og ingen kan kjøpe eller selge noe uten å ha dette merket: dyrets navn eller det tall som svarer til navnet.
Jeg har kommet til følgende:
  • Ordningen er frivillig, ikke tvungen
  • Ordningen vil heller ikke være statlig styrt, penger skal ikke opphøre å eksistere
  • Chipen sier ingenting om dyrets merke eller noe bestemt tall
  • Chipen skulle ikke monteres på hånden eller pannen
  • Man kan fortsatt handle med vanlig valuta
  • Åpenbaringen sier merket skal være PÅ hånden ikke under huden
  • Johannes åpenbaring fremstår ikke som en troverdig kilde for å tolke noen ting som helst
  • Chip produsenten har ikke selv hevdet at de er i dyrets tjeneste
Etter å ha vektlagt og vurdert argumentene grundig for og i mot finner jeg per i dag liten eller ingen sammenheng mellom disse to sakene. Det blir som å se likheter mellom Askepott og Mette-Marit, man finner sikkert noe. Men Askepott forblir likevel bare en oppdiktet historie.


Denne videoen handler om Johannes åpenbaring:

0 Comments: